SLÁT1GÆ03 - Gæðakerfi

Gæðakerfi

Einingafjöldi: 3
Þrep: 1
Markmið áfangans er að efla þekkingu nemenda á grundvallaratriðum HACCP og innra eftirliti í sláturhúsum. Nemendur fá innsýn í innleiðingu kerfisins og hvernig unnið er samkvæmt því. Í áfanganum ásamt tengdum áfanga, vinnustaðaþjálfun öðlast nemendur þekkingu og leikni í uppsetningu og vinnu við HACCP- kerfið. Fjallað er um hugmyndafræði HACCP- kerfisins, þróun og uppbyggingu, staðla, fyrirbyggjandi aðferðir og hættugreiningar. Rekjanleiki, úttektaráætlanir, forvarnir, undirbúningur og framkvæmd úttekta t.d gerð gátlista, skoðunarbækur, niðurstöður, úrbætur og eftirfylgni er rætt.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • haccp gæðastjórnunarkerfinu, hugmyndafræði þess, þróun og uppbyggingu.
  • hvernig haccp hópur er settur saman.
  • hættugreiningu s.s uppsetningu og notkun gæðahandbókar, gátlista, verklagsreglna, greiningartré, sýnatökur o.fl.
  • mikilvægi fræðslu og hvatningar til annars starfsfólks varðandi notkun, viðhald og eftirfylgni á haccp.
  • vottun og úttekt á haccp- kerfinu.

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • taka þátt í uppbyggingu haccp- kerfis í sláturhúsi.
  • taka tillit til íslenskra aðstæðna í áhættugreiningu.

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • taka ábyrgð á sláturtengdum verkum sem sérhæfður starfskraftur.
  • skilja eðli gæðakerfa og vera meðvitaður um tilgang þeirra og nauðsyn.
Nánari upplýsingar á námskrá.is