LÍFS1AN03 - Almenn lífsleikni og nýnemafræðsla

Almenn lífsleikni og nýnemafræðsla

Einingafjöldi: 3
Þrep: 1
Áfanginn er ætlaður öllum nýnemum og er ætlast til að nemendur taki áfangann á fyrstu önn. Í áfanganum læra nemendur á nýja skólann, kynnast skólaumhverfinu, því námi sem þar fer fram og þeim leiðum sem geta hjálpað til við nám. Farið er í gegnum ýmis atriði sem hjálpa nemendum að fóta sig í framhaldsskóla, svo sem námstækni, notkun á bókasafni og fleira. Einnig verður farið yfir efni sem tengist því að auka sjálfsmynd nemenda, samskipti, tjáningu, sorg og sorgarviðbrögð, réttindi og skyldur á vinnumarkaði.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • skólanum og umhverfi hans
  • því námi og þeim námsmöguleikum sem í boði eru
  • góðum vinnubrögðum, námstækni og mikilvægi markmiðssetninga
  • helstu hugtökum sem tengjast sjálfsmynd og þekkingu og skilningi á eigin persónu
  • því hvernig skal undirbúa og flytja munnleg erindi við mismunandi aðstæður
  • því félagslífi sem í boði er

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • gera námsáætlun
  • beita námstækni
  • nýta sér það félagslíf sem í boði er
  • tjá sig fyrir framan nemendahópinn
  • rýna í eigin sjálfsmynd og meta eigin stöðu
  • nýta sér góð vinnubrögð, góða námstækni og setja sér raunhæf markmið
  • skoða námsframboð og námsleiðir og tengja áhugasvið við náms- og starfsval

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • velja sér leið gegnum framhaldsskólakerfið og búa til námsáætlun fyrir nám að loknum framhaldsskóla
  • flytja mál sitt á sannfærandi og öruggan hátt
  • vera meðvitaður um styrkleika sína
Nánari upplýsingar á námskrá.is