KVMG2VT05 - Á tökustað

vinna á tökustað

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: KVMG2HE05 og KVMG2LÝ05
Upptökur kvikmynda og sjónvarpsþátta, hvort sem um er að ræða stúdíóupptökur eða upptökur á tökustað utandyra, er afar lærdómsríkt ferli. Á tökustað vinna tugir manna saman að ólíkum verkefnum, sem öll þarf að leysa rétt af hendi á réttum tíma. Í áfanganum kynnast nemendur af eigin raun hvernig kvikmynd er tekin upp á tökustað. Þetta er gert með sjálfboðaliðavinnu nemenda við upptöku kvikmyndar/kvikmynda á tökustað undir leiðsögn kennara. Nemendur læra raunveruleg vinnubrögð á tökustað og jafnframt gefst þeim kostur á að nýta hugtakaþekkingu, orðaforða og faglega færni sem þeir hafa aflað sér í fyrri áföngum brautarinnar.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • verkaskiptingu milli aðila á tökustað og hlutverki og eðli helstu deilda (leikmyndadeildar, leikmunadeildar, hár- og förðunardeildar, ljósa- og “grip” deildar, hljóðupptökudeildar myndavéladeildar o.s.frv.) og störfum sendla, skriftu og aðstoðarmanna
 • hlutverki helstu stjórnenda á tökustað (framleiðanda, framkvæmdastjóra, leikstjóra, fyrsta og annars aðstoðarleikstjóra, myndatökustjóra, tökustaðastjóra
 • helstu tækjum og tækjabúnaði sem notuð eru á tökustað, hugtökum og orðaforða er tengist þeim
 • daglegri vinnu á tökustað í samræmi við handrit og tökuáætlanir hvers dags fyrir sig og hvernig breyta getur þurft áætlunum vegna ófyrirséðra aðstæðna er upp geta komið
 • hlutverki og störfum aðstoðarfólks í hinum mismunandi deildum

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • nýta þekkingu sína og skilning á hugtökum og merkingu þeirra til að hafa yfirsýn yfir og skilgreina það starf sem fram fer á tökustað
 • nýta þekkingu sína til að starfa sem aðstoðarstarfskraftur innan mismunandi deilda á tökustað
 • leysa af hendi, sem faglegur aðstoðarstarfskraftur, mismunandi verkefni sem útdeilt er af yfirmönnum á tökustað í samræmi við tökuáætlun og dagskipanir

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • nýta þekkiingu sína og leikni til að starfa sem aðstoðarstarfskraftur innan mismunandi deilda á tökustað kvikmyndar/sjónvarpsþátta
 • nýta þekkingu sína og leikni til að greina grundvallaratriði í verkaskiptingu og mismunandi verkefnum deilda á tökustað kvikmyndar
 • aðstoða við endurskipulagningu verkáætlana og verkferla vegna breytilegra aðstæðna er upp kunna að koma á tökustað
 • starfa eftir dagskipunum yfirmanna á tökustað í samræmi við handrit og tökuáætlun
 • starfa sem aðstoðarstarfskraftur við uppgjör, skjölun, flokkun og merkingu stafræns kvikmyndaefnis að loknum upptökum
 • starfa við frágang og hreinsun á tökustað eftir að upptökum er lokið
Nánari upplýsingar á námskrá.is