Kvikmyndabraut (120 fein.)

Brautin er 120 einingar og lýkur með framhaldsskólaprófi á 2. hæfniþrepi. Meginmarkmið brautarinnar eru að búa nemendur undir frekara nám í kvikmyndagerð og skyldum greinum, s.s. fjölmiðlafræði, grafískri hönnun og auglýsingagerð. Á brautinni er lögð áhersla á fjölbreytni í kvikmyndagreinum s.s. kvikmyndarýni, handritsgerð, sviðshönnun og lýsingu, kvikmyndatöku, klippingu, hljóðvinnslu og hljóðsetningu. Einnig er lögð áhersla á samvinnu við atvinnulífið, einkum við starfandi framleiðslufyrirtæki í kvikmyndagerð.

Forkröfur

Inntökuskilyrði á brautina er að nemendur hafi lokið grunnskólaprófi eða sambærilegu prófi. Til að hefja nám á öðru hæfniþrepi í dönsku, ensku, íslensku eða stærðfræði þarf nemandi að hafa náð a.m.k. hæfnieinkunn B við lok grunnskóla eða að hafa lokið fyrsta þreps fornámi í þessum greinum

Skipulag

Í brautarkjarna eru 50 einingar og í almennum greinum 57 einingar. Frjálst val er 13 einingar. Námstími er 2 ár ef miðað er við námsframvindu 30 einingar á önn. Bóklegi hluti námsins fer fram í húsnæði skólans en verklegi þátturinn er kenndur á tökustað og í klippirými, undir leiðsögn fagaðila.

Námsmat

Á brautinni er lögð áhersla á fjölbreyttar kennslu- og námsmatsaðferðir. Að öðru leyti vísast til ákvæða í skólanámskrá um námsmat.

Reglur um námsframvindu

Til að útskrifast af brautinni þarf nemandi að ljúka 120 einingum. Lágmarkseinkunn til að ljúka áfanga er 5. Kröfur um skólasókn eru tíundaðar í skólanámskrá.

Hæfniviðmið

  • þekkja helstu grunnatriði kvikmyndagerðar og færni og leikni til að nýta þá þekkingu í starfi aðstoðarmanns sérhæfðra kvikmyndagerðarmanna.
  • að rita handrit að stuttri kvikmynd ásamt tökuáætlun og útdrætti á efni myndarinnar
  • framkvæma alla helstu verkþætti kvikmyndaupptöku, klippingar og lokafrágang samkvæmt námsferilsbók.
  • geta með sjálfstæðum vinnubrögðum lagt mat á og skipulagt einstaka verkferla i kvikmyndagerð.
  • kunna skil á helstu hugtökum og tækjum sem notuð eru við upptöku kvikmyndaefnis á tökustað innan húss og utandyra.
  • hafa þekkingu, færni og vald á að vinna ítarefni, kynningarefni, útdrátt og stiklur fyrir styttri kvikmyndaverk fyrir kvikmyndahátíð.
  • hafa þekkingu og vald á að gera tökuáætlun að kvikmyndaverki og færni og leikni til að skila því til þeirra fagaðila er þurfa að vinna eftir tökuáætlun á tökustað
  • hafa þekkingu á uppröðun kvikmyndaefnis í klippiforriti og færni og leikni til að skila því sem kvikmyndaverki í formi stuttmynda, heimildarmynda, frétta eða auglýsinga.
  • hafa þekkingu og vald á góðri umgengni á tökustað og við frágang og viðskilnað eftir að kvikmyndatökum er lokið.
Skipting á annir

Kjarni: 107 einingar
Námsgrein  1. þrep2. þrep3. þrep
Danska DANS 2LS05 0 5 0
Enska ENSK 2OT05 2TM05 0 10 0
Íslenska ÍSLE 2MB05 2BM05 0 10 0
Íþróttir ÍÞRÓ 1NA01 1NB01 1NC01 1ND01 4 0 0
Kvikmyndagerð KVMG 1HA05 1KV05 2FK05 2HE05 2KL05 2KT05 2LÝ05 2VT05 3LO05 3TU05 10 30 10
Lífsleikni LÍFS 1AN03 1FL02 5 0 0
Lýðheilsa LÝÐH 1HÞ01 1HÞ02 3 0 0
Saga SAGA 1OI05 2II05 5 5 0
Stærðfræði STÆR 2AF05 0 5 0
Upplýsingatækni UPPT 1UT05 5 0 0
Einingafjöldi 107 32 65 10

Frjálst val

Frjálst val: 13 einingar
NámsgreinSkammstöfun 1. þrep2. þrep3. þrep
      0-13 0-13 0-12
Einingafjöldi 13 0-13 0-13 0-12