Íþróttaakademía Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra og U.M.F.Tindastóls

Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra og U.M.F.Tindastóll – körfuboltadeild og knattspyrnudeild standa sameiginlega að íþróttaakademíu. Nemendur í FNV geta unnið sér inn námseiningar og samhliða því fengið markvissa þjálfun sem skilar þeim lengra í sinni grein sé öllum skilyrðum þar að lútandi fullnægt.

Inntökuskilyrði

Til að fá inngöngu í íþróttaakademíuna þurfa nemendur að hafa góðan bakgrunn í þeirri grein sem þeir hyggjast stunda innan hennar. Þeir skulu hafa skrifleg meðmæli frá þjálfara í viðkomandi íþróttagrein. Eftir að nemandi hefur fengið inni í íþróttaaakademíunni er áskilið að hann stundi æfingar hjá körfubolta- eða knattspyrnudeild U.M.F.Tindastóls.

Nemendur í 9. og 10. bekk grunnskóla geta einnig fengið inngöngu í íþróttaakademíuna að ofangreindum skilyrðum uppfylltum, en þeir þurfa þá áður að hafa skráð sig í skólann og gengið frá greiðslu skólagjalda.

Yfirþjálfari hverrar greinar fer yfir umsóknir í akademíuna í upphafi hverrar annar og metur endanlega hvort umsækjendur uppfylla öll skilyrði til þátttöku.

Tilgangur og markmið

Íþróttaakademía FNV og U.M.F.Tindastóls er fyrir pilta og stúlkur sem vilja stunda sína íþrótt með álagi afreksmanna samhliða bóknámi og er boðið upp á 3 námseiningar á önn í körfubolta og knattspyrnu. Með fjölbreyttum og skipulögðum æfingum og bóklegum kennslustundum verður unnið markvisst að því að gera nemendum kleift að bæta sig bæði líkamlega og andlega. Æfingarnar skiptast í tækniæfingar í viðkomandi íþróttagrein og styrktarþjálfun sem er nauðsynleg til að ná hámarksárangri í íþróttum.

Bóklega kennslan mun fela í sér nauðsynlegan fróðleik fyrir þá sem ætla að skara fram úr. Leitast verður við að auka sjálfstraust og bæta sjálfsmynd nemenda til þess að bæta árangur þeirra. Í þeim tilgangi þurfa þátttakendur að ljúka í a.m.k. þremur af fimm eftirtöldum áföngum:

  • Þjálfun barna og unglinga (ÍÞRF2ÞJ05) – Skylduáfangi
  • Næringarfræði (NÆRI2ON05)
  • Þjálffræði (LÍFF3LÞ05)
  • Hreyfifræði (LÍFF3VB05)
  • Íþróttasálfræði (SÁLF3ÍS03)

Til að ljúka námi í íþróttaakademíu þarf nemandinn að ljúka a.m.k. fjórum þriggja eininga verklegum áföngum.

Nemendur læra að vera hluti af liðsheild þar sem þeir þurfa bæði að gefa af sér og geta unnið vel með öðrum. Þeir þurfa að tileinka sér þann aga og lífsstíl sem þarf til að ná hámarksárangri í íþróttum, læra að tileinka sér hugsunarhátt afreksmanna, hugsa vel um eigin líkama, borða hollan og góðan mat, temja sér heilbrigt líferni og vera reglusamir í alla staði.

Nemendur þurfa að gangast undir strangar mætinga- og agareglur enda er reglusemi og dugnaður undirstaða velgengni í íþróttum. Fari ástundun nemanda niður fyrir 90% telst nemandinn þar með hafa fyrirgert rétti sínum til frekari þátttöku í starfi akademínnar á viðkomandi önn.

Á starfstíma skólans skulu nemendur stunda sína grein samviskusamlega og tryggir U.M.F.Tindastóll nemendum íþróttaakademíunnar aðgang að markvissri þjálfun og æfingum á vegum félagsins undir handleiðslu viðurkennds þjálfara. Nemendur íþróttaakademíunnar sækja bæði tíma í stundaskrá FNV sem og æfingar á vegum U.M.F. Tindastóls af samviskusemi.

Neysla áfengis, tóbaks og fíkniefna er bönnuð í akademíunni og getur brot á þeim reglum valdið brottrekstri úr henni.

Nemendur sem ljúka námi með fullnægjandi hætti í Íþróttaakademíunni fá afhent skírteini því til staðfestingar við brautskráningu frá skólanum.

Skráning í íþróttaakademíu