Jafnlaunastefna Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra

Stefna skólans er að allir starfsmenn njóti jafnra launa og sömu kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf þannig að enginn ómálefnalegur launamunur sé til staðar.

Skólameistari ber ábyrgð á jafnlaunakerfi skólans. Hann ber einnig ábyrgð á jafnlaunastefnu og að þeim lagalegu kröfum og öðrum kröfum sem tengjast jafnlaunakerfinu sé framfylgt. Verkefnastjóri jafnlaunastefnu er ábyrgur fyrir innleiðingu jafnlaunakerfisins og fjármálastjóri sér um viðhald þess í samræmi við staðalinn ÍST 85.

Til að framfylgja jafnlaunastefnu skuldbindur skólinn sig til að skjalfesta, innleiða, viðhalda og bæta stöðugt stjórnun jafnlaunakerfisins í samræmi við kröfur staðalsins og ákvarða hvernig kröfur hans verða uppfylltar. Skólinn hefur innleitt verklag og skilgreint viðmið við ákvörðun launa þar sem hver og einn fær greitt fyrir starf sitt út frá verðmæti þess óháð kyni, kynvitund eða öðrum ómálefnalegum ástæðum.

Markmið skólans er að vera eftirsóttur vinnustaður og að starfsfólk hafi jöfn tækifæri í starfi óháð kyni.

Til þess að ná því markmiði mun skólinn:

  • Viðhalda vottuðu jafnlaunakerfi sem byggist á jafnlaunastaðlinum ÍST 85.
  • Framkvæma launagreiningu a.m.k. einu sinni á ári þar sem borin eru saman jafnverðmæt störf og athugað hvort mælist munur á launum eftir kyni og kynna helstu niðurstöður fyrir starfsfólki.
  • Bregðast við óútskýrðum launamun með stöðugum umbótum og eftirliti.
  • Gera innri úttekt og halda rýni stjórnenda árlega.
  • Fylgja viðeigandi lögum, reglum og kjarasamningum sem í gildi eru á hverjum tíma og staðfesta á fundi hlítni við lög.
  • Kynna stefnuna árlega fyrir starfsmönnum skólans. Stefnan skal einnig vera almenningi aðgengileg á ytri vef skólans.

Jafnlaunastefnan er órjúfanlegur hluti af launastefnu skólans.

31. mars 2022

Ingileif Oddsdóttir, skólameistari.