Ráðherra skipar skólanefnd til fjögurra ára í senn en í henni sitja fimm manns. Tveir eru tilnefndir af sveitarstjórn og þrír eru skipaðir án tilnefningar. Kennarar, foreldrar og nemendafélag tilnefna hvert sinn áheyrnarfulltrúann. Skólanefnd markar áherslur í skólastarfinu og er skólameistara til ráðgjafar í margvíslegum málum. Skólameistari situr fundi skólanefndar. Fundargerðir skulu vera aðgengilegar almenningi á heimasíðu skóla.

Skólanefnd skipuð til fjögurra ára frá febrúar 2021:

Aðalmenn án tilnefningar:

Árni Gunnarsson
Ásta Pálmadóttir
Sigurjón Rúnar Rafnsson

Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Samtaka sveitarfélaga Norðurlandi vestra:

Ingveldur Ása Konráðsdóttir
Stefán Vagn Stefánsson

Varamenn án tilnefningar:

Einar Eðvald Einarsson
Ingibjörg Huld Þórðardóttir
Kristjana E. Jónsdóttir

Varamenn samkvæmt tilnefningu Samtaka sveitarfélaga Norðurlandi vestra:

Gunnar Tryggvi Halldórsson
Regína Valdimarsdóttir