HJÚK1AG05 - Hjúkrun almenn

Almennur, grunnur

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Í áfanganum er fjallað um sögu og hugmyndafræði hjúkrunar. Kynnt eru lög og reglugerðir sem lúta að heilbrigðisþjónustu á Íslandi, siðareglur sjúkraliða og hvað felst í hugtakinu fagmennska. Fjallað er um umhyggjuhugtakið, andlegar, líkamlegar og félagslegar þarfir skjólstæðinga. Fjallað er um þætti sem hafa áhrif á líðan og breytingar á líkamsstarfsemi. Auk þess er fjallað um umönnum sjúklinga og þætti sem hafa áhrif á sjálfsumönnun.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • sögu og þróun hjúkrunar og þeirri hugmyndafræði sem hjúkrunarstörf byggjast á
 • helstu skipulagsformum hjúkrunar
 • umhyggjuhugtakinu
 • siðareglum sjúkraliða
 • réttindum skjólstæðinga skv. lögum
 • mikilvægi skráninga og athugana í hjúkrun
 • grunnþörfum mannsins og frávikum frá þeim
 • áhrifum verkja á skjólstæðing
 • fylgikvillum rúmlegu
 • nánasta umhverfi skjólstæðings.

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • miðla sögu og hugmyndafræði hjúkrunar
 • rökstyðja mikilvægi þagnarskyldu og trúnaðar í samskiptum við skjólstæðing
 • geta tjáð sig um andlegar, líkamlegar- og félagslegar þarfir skjólstæðinga
 • skrá niðurstöður athugana og mælinga á viðurkenndan hátt
 • fylgja leiðbeiningum í þeim tilgangi að bæta líðan skjólstæðings
 • útskýra mikilvægi þess að umgangast nánasta umhverfi skjólstæðings af virðingu
 • taka þátt í samræðum um líðan skjólstæðings

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • tengja sögu og hugmyndafræði hjúkrunar við hjúkrunarstörf
 • geta útskýrt tengsl andlegs, líkamlegs og félagslegs ástands skjólstæðings við hjúkrunarþarfir hans
 • geta tekið á móti skjólstæðingi á faglegan hátt
 • gera grein fyrir ábyrgð sjúkraliða í hjúkrun
 • geta átt jákvæð og uppbyggileg samskipti og samstarf við skjólstæðinga og samstarfsfólk og sýnt fagmennsku í orði og verki.
 • a
Nánari upplýsingar á námskrá.is