HJÚK2TV05 - Hjúkrun fullorðinna 2

taugakerfi, verkir

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: HJÚG1A5, HJVG1A5
Fjallað er um hjúkrun sjúklinga með bráða- og langvinna sjúkdóma sem tengjast eftirtöldum kerfum: taugakerfi, innkirtlakerfi, ónæmiskerfi, stoðkerfi ásamt umfjöllun um smitgát, sár og sárameðferð, verki og verkjameðferð. Í áfanganum er lögð áhersla á tengingu fræðilegrar þekkingar við skipulagningu og framkvæmd hjúkrunar.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • áhrifum bráðs og langvinns heilsubrests á sjálfsmynd og líðan skjólstæðinga með sjúkdóma í ofangreindum líffærakerfum
 • á mikilvægi hjúkrunarskráningar
 • hjúkrun sjúklinga með sjúkdóma í taugakerfi, innkirtlakerfi, ónæmiskerfi og stoðkerfi
 • smitgát, sárum og sárameðferð, verkjum og verkjameðferð
 • algengum sáraumbúðum og mismunandi notagildi þeirra
 • undirbúningi og eftirmeðferð vegna rannsókna og skurðaðgerða sem tengjast ofangreindum sjúkdómum
 • smitgátarvinnubrögðum
 • verkjameðferð annarri en lyfjum
 • helstu einkennum illkynja sjúkdóma í þeim líffærakerfum sem fjallað er um í lýsingu.

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • sýna skjólstæðingi og aðstandendum stuðning og umhyggju
 • greina á milli mismunandi hjúkrunarþarfa langveikra, bráðveikra og mikið veikra sjúklinga með ofangreinda sjúkdóma
 • leiðbeina sjúklingum með ofangreinda sjúkdóma um athafnir daglegs lífs með tilliti til áhrifa sjúkdómsástands á sjálfsumönnun og heilsu
 • útskýra almennan og sérhæfðan undirbúning og eftirlit sjúklinga fyrir og eftir aðgerðir og rannsóknir sem tengjast ofangreindum sjúkdómum
 • nota mismunandi sáraumbúðir
 • útskýra mismunandi verkjameðferðir
 • útskýra algengar aukaverkanir meðferðar vegna illkynja sjúkdóma í ofangreindum líffærakerfum

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • taka þátt í að undirbúa skjólstæðinga fyrir rannsóknir og aðgerðir sem tengjast ofangreindum sjúkdómum
 • geta nýtt sér hjúkrunarskráningu í starfi
 • bregðast við breytingum á ástandi sjúklings á faglegan hátt
 • sýna smitgát í verki
 • miðla upplýsingum um mismunandi verkjameðferðir
 • a
Nánari upplýsingar á námskrá.is