HJÚK3FG05 - Samfélagshjúkrun

fjölskylduhjúkrun, geðhjúkrun

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: HJÚK3ÖH05
Í áfanganum er fjallað um hugtök og kenningar í fjölskyldu- og geðhjúkrun ásamt heimahjúkrun og heilsugæslu. Farið er í kenningar um þroskaferil fjölskyldunnar, þarfir og verkefni fjölskyldumeðlima á ýmsum þroskastigum. Farið er í hugmyndafræði heilsueflingar og hjúkrunarviðfangsefni í tengslum við fjölskyldu- og heimahjúkrun. Fjallað er um algengar geðraskanir, hjúkrun, forvarnir og endurhæfingu geðsjúkra með áherslu á fjölskyldumiðaða nálgun. Áhersla er lögð á að nemandinn kynnist mikilvægi geðhjúkrunar á hinum ýmsu sviðum heilbrigðisþjónustunnar. Í áfanganum er lögð áhersla á tengingu fræðilegrar þekkingar við skipulagningu og framkvæmd hjúkrunar.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • hugtökum og kenningum í fjölskyldu- og geðhjúkrun
 • hugmyndafræði þroska- og fjölskyldukenninga
 • heilsueflingu og forvörnum
 • einkennum og hjúkrunarmeðferðum algengra geðraskanna og fíknisjúkdóma.

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • túlka helstu kenningar og hugtök innan fjölskyldu- og geðhjúkrunar
 • útskýra hlutverk heima- og heilsugæsluhjúkrunar
 • bera saman hugmyndafræði mismunandi þroska- og fjölskyldukenninga
 • vera þátttakandi í heilsueflingu og forvörnum í samfélaginu
 • lýsa einkennum algengra geðraskana og fíknisjúkdóma
 • nota viðurkenndar hjúkrunarmeðferðir í fjölskyldu- og geðhjúkrun

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • nota kenningar og hugtök innan fjölskylduhjúkrunar í raunverulegum verkefnum
 • rökstyðja hjúkrunarmeðferðir í heima- og heilsugæsluhjúkrun og yfirfært hæfni úr öðrum í hjúkrunaráföngum í störfum sínum
 • lýsa áhrifum veikinda einstaklings á fjölskylduna
 • hjúkra einstaklingum með geðraskanir og fíknisjúkdóma
 • beita þekkingu sinni í samvinnu við aðrar fagstéttir
 • leiðbeina og fræða um heilsueflingu og forvarnir.
Nánari upplýsingar á námskrá.is