VINN3ÖH08 - Verknám á hjúkrunaheimili eða öldrunarlækningadeild

öldrunarhjúkrun

Einingafjöldi: 8
Þrep: 3
Forkröfur: VINN2LS08
Vinnustaðanámið/verknámið fer fram á öldrunarlækningadeildum eða hjúkrunarheimilum. Verklegur hluti áfangans er 15 átta klukkustunda vaktir á önn. Nemendur vinna jafnframt verkefni tengt viðfangsefnum vinnustaðanámsins. Kennari áfangans, sjúkraliði/leiðbeinandi og deildarstjóri bera sameiginlega ábyrgð á verklegu námi sjúkraliðanema. Nemandi fylgir leiðbeinanda við öll almenn störf sjúkraliða. Í vinnustaðanáminu fær nemandi tækifæri til þess að sýna aukið sjálfstæði við skipulagningu hjúkrunarstarfa og við mat á hjúkrunarþörfum skjólstæðinga, jafnframt að benda á lausnir á þeim hjúkrunarviðfangsefnum sem við eiga á vinnustaðnum. Í upphafi tímabils setur nemandi sér persónuleg og fagleg markmið um verknámið. Á meðan á verknámi stendur skal nemandi fylla út gátlista og ferilbók um unna verkþætti.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • athöfnum daglegs lífs (adl) við umönnun aldraðra
 • helstu þáttum sem hafa áhrif á heilsu og lífsgæði aldraðra
 • forvörnum og slysagildrum í umhverfi aldraðra
 • fylgikvillum rúmlegu og forvörnum þeirra
 • helstu hjálpartækjum sem notuð eru í hjúkrun aldraðra
 • faglegri umhyggju og samskiptum
 • mikilvægi eftirlits og mats á líkamlegu og andlegu ástandi skjólstæðinga
 • mælitækjum og öðrum hjúkrunargögnum sem eru notuð í hjúkrun aldraðra
 • skráningu hjúkrunar á hjúkrunarheimilum og í heimahjúkrun
 • sjálfsákvörðunarrétti og réttindum aldraðra samkvæmt lögum

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • meta sjálfsbjargargetu og þarfir aldraðra í athöfnum daglegs lífs
 • sýna öldruðum virðingu og faglega umhyggju
 • mæla og skrá algengar athuganir hjá öldruðum
 • nota helstu hjálpartæki og hjúkrunargögn á viðeigandi hátt
 • taka þátt í þverfaglegri samvinnu heilbrigðisstétta
 • útskýra lögvernduð réttindi aldraðra

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • velja viðeigandi hjúkrunarmeðferð hverju sinni og geta rökstutt hana
 • a
 • sýna hæfni í samskiptum við aldraða, aðstandendur þeirra og samstarfsfólk
 • a
 • leggja sitt að mörkum í þverfaglegri samvinnu.
 • hjúkra öldruðum á heildrænan og faglegan hátt.
Nánari upplýsingar á námskrá.is