VINN3GH08 - Verknám á sérdeildum

geðhjúkrun, heilsugæsla

Einingafjöldi: 8
Þrep: 3
Forkröfur: VINN3ÖH08 verknám í öldrunarhjúkrun eða samhliða þeim áfanga.
Vinnustaðanámið/verknámið fer fram á sérdeildum s.s. gjörgæsludeildum, kvennadeild, endurhæfingardeildum, líknardeildum, geðdeildum eða heilsugælustöðvum og í heimahjúkrun. Verklegur hluti áfangans er 15 átta klukkustunda vaktir á önn. Nemendur vinna jafnframt verkefni tengt viðfangsefnum vinnustaðanámsins. Kennari áfangans, sjúkraliði/leiðbeinandi og deildarstjóri bera sameiginlega ábyrgð á verklegu námi sjúkraliðanema. Nemandi skal skipuleggja hjúkrunarstörf sín í samvinnu við leiðbeinanda og geta yfirfært bóklega þekkingu á hjúkrunarviðfangsefni sem hann vinnur við á deildinni. Nemandinn skal fá þjálfun í því að vinna sjálfstætt, sýna frumkvæði og geta forgangsraðað verkefnum sínum með þarfir skjólstæðinga að leiðarljósi. Nemandi fylgir leiðbeinanda við öll almenn störf sjúkraliða. Í upphafi tímabils setur nemandi sér persónuleg og fagleg markmið um verknámið. Á meðan á verknámi stendur skal nemandi fylla út gátlista og ferilbók um unna verkþætti.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • mikilvægi heildrænnar hjúkrunar
 • helstu þáttum sem hafa áhrif á heilsu og lífsgæði skjólstæðinga
 • helstu hjálpartækjum sem notuð eru í hjúkrunarstörfum
 • mikilvægi eftirlits og mats á líkamlegu og andlegu ástandi skjólstæðinga
 • mælitækjum og öðrum hjúkrunargögnum sem notuð eru á ofangreindum deildum
 • sjálfsákvörðunarrétti og réttindum sjúklinga samkvæmt lögum við ákveðnar aðstæður.

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • sýna skjólstæðingum og aðstandendum virðingu og faglega umhyggju
 • nota helstu hjálpartæki og hjúkrunargögn á ofangreindum deildum á viðeigandi hátt
 • taka þátt í þverfaglegri samvinnu heilbrigðisstétta
 • sýna frumkvæði í verknámi þegar það á við
 • skrá og vinna samkvæmt hjúkrunarferli

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • velja viðeigandi hjúkrunarmeðferð hverju sinni og geta rökstutt hana
 • virða trúnað við skjólstæðinga og aðstandendur
 • sýna hæfni í samskiptum og samstarfi við skjólstæðinga, aðstandendur þeirra og samstarfsfólk
 • leggja sitt af mörkum í þverfaglegri samvinnu
 • hjúkra sjúklingum við margbreytilegar aðstæður
Nánari upplýsingar á námskrá.is