LÝÐH1HÞ01 - Heilsuefling - fræðileg

Lýðheilsa

Einingafjöldi: 1
Þrep: 1
Forkröfur: Engar
Áfanginn er að mestu fræðilegur þar sem neðangreind atriði eru kynnt fyrir nemendum og þeim gerð grein fyrir mikilvægi þeirra. Þá er nemendum gerð grein fyrir hvernig þeir geta unnið með þessi atriði og notfært sér þau sér til heilsubótar og andlegrar upplyftingar í daglegu lífi. Efnisatriði áfanga: Heilsuefling, heilsurækt, líkamsbeiting, líkamsstaða, vinnuaðstæður, skaðsemi ávana- og fíkniefna, fyrirbygging og meðhöndlun meiðsla, stoðkerfi líkamans, öndunar og blóðrásarkerfi, fæðuval, slökun og slökunaræfingar, skyndihjálp, snerpa, hraði, jákvæð streita, neikvæð streita, upphitun, þol, styrkur, liðleiki, og fleira.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • mikilvægi upphitunar fyrir árangur í íþróttum og í fyrirbygginu meiðsla
 • mikilvægi skyndihjálpar og meðhöndlun algengustu meiðsla
 • mikilvægi alhliða líkamsræktar fyrir andlega og líkamlega heilsu
 • mikilvægi réttrar líkamsbeitingar í daglegu lífi og við íþróttaiðkun
 • mikilvægi þolþjálfunar fyrir hjarta og blóðrásarkerfi í fyrirbyggingu velferðarsjúkdóma
 • gildi og nauðsyn heilsusamlegs fæðuvals
 • mikilvægi heilsusamlegs lífernis
 • mikilvægi hreyfingar fyrir heilsu

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • nota einfaldar prófanir til að meta eigið líkamsástand
 • útbúa æfingaáætlanir sem nýtast honum til heilsubótar og velferðar
 • nota góða vinnutækni og beita líkamanum rétt við leik og störf
 • efla á markvissan og einstaklingsbundinn hátt líkamshreysti og andlega styrk
 • þekkja og velja heilsusamlega fæðu
 • finna leiðir til að auka hreyfingu

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • bæta stöðu sína, jafnt líkamlega sem andlega
 • stunda fjölbreytta líkamsrækt
 • framkvæma eigin þjálfáætlun sem miðar að því að auka líkamlegt þol og styrk
 • nýta sér upplýsingatækni við alhliða líkams- og heilsurækt og við mat á áhrifum hennar eigin heilsu
 • útskýra mikilvægi hreyfingar fyrir heilsu
 • útskýra mikilvægi mataræðis fyrir heilsu
Nánari upplýsingar á námskrá.is