KVMG1HA05 - Hagnýt handritsgerð

hagnýt handritsgerð

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Markmið áfangans er að kynna fyrir nemendum mismunandi uppbyggingu kvikmyndahandrita og gerð þeirra með hjálp sérhæfðra forrita. Farið verður yfir frumsamin handrit, helstu atriði í uppbyggingu handrita, tekin dæmi um hvernig bækur hafa verið umskrifaðar í kvikmyndahandrit ásamt handrit að heimildarmyndum. Megináhersla á dramatíska uppbyggingu sögu sem sögð er með hjálp kvikmyndarinnar.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • helstu verklagsreglum við ritun stuttmyndahandrita, frá hugmynd til fullbúins handrits
 • grunnhugtökum við gerð handrita og ritreglum sem nýtast við gerð þeirra
 • nokkrum aðferðum við að byggja upp myndræna dramatíska frásögn í kvikmyndahandriti
 • helstu verklagsreglum við gerð kostnaðaráætlunar fyrir kvikmynd
 • mismunandi tegundum handrita eftir eðli og gerð kvikmyndaverksins, s.s. handrit að stuttmynd, heimildarmynd, auglýsingu og fréttaskýringu

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • rita helstu tegundir nytjatexta fyrir einfalt kvikmyndahandrit þar sem framsetning er skýr og skipulögð
 • greina meginatriði í uppbyggingu hefðbundinna kvikmyndahandrita
 • nýta algeng hugtök og tákn í uppbyggingu myndverks til að bæta eigin hæfni við ritun kvikmyndahandrita
 • gera handrit fyrir stutt dagskrárverk ásamt lauslegri kostnaðaráætlun
 • skrifa einfalt handrit í sérhæfðu handritsforriti

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • endursegja hefðbundinn texta eða óritaða sögu yfir í einfalt kvikmyndahandrit
 • vinna með ólíka uppbyggingu kvikmyndahandrita eftir eðli þeirra og tegund
 • gera einfalt kvikmyndahandrit ásamt fylgiskjölum fyrir framleiðanda
 • túlka og meta atburðarás og persónur í frásögn í kvikmyndahandriti
 • beita einföldum blæbrigðum í uppbyggingu kvikmyndahandrits til að forðast einhæfni og endurtekningar
Nánari upplýsingar á námskrá.is