NÝSK3LS06_1 - Lokaverkefni nýsköpunar- og tæknibrautar

lokaverkefni, smiðjur

Einingafjöldi: 6
Þrep: 3
Forkröfur: Leður- og roðsmiðja, Málmsmiðja, Plastsmiðja, Trésmiðja, Fab Lab Smiðja 1. og 2. þrep.
Að nemendur geti tekið fyrri þekkingu á hinum ýmsu efnum og tengt þau saman í eitt stykki. Hér eiga nemendur að vinna að verkefni sem býr yfir ólíkum efnum og tengja þau saman í eina heild. Hér reynir á sköpunarhæfni nemandans, frumkvæði og sjálfstæða hugsun.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • hvernig hægt er að nýta hin ýmsu efni í tengingu við önnur ólík efni
 • kostum og göllum hinna ýmsu efnistegunda
 • getu og takmörkum mismunandi tækjabúnaðar með tilliti til efnisvals
 • aðferðum sem hafa að markmiði að bæta nýtingu hráefna, sem og förgun úrgangs

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • greina kosti og galla mismunandi samsetningaraðferða
 • geta skipulagt og framkvæmt eigin hugmynd
 • bera ábyrgð á efnisvali og annast birgðahald þeirra efna sem nota skal við framkvæmdina
 • velja viðeigandi verkfæri og tækjabúnað með tilliti til framkvæmdarinnar

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • geta komið hugmynd sinni á það form að mögulegt sé að framleiða hana, teikningar, efnisval og annað sem hefur áhrif sé sett upp á skipulegan og aðgengilegan máta
 • greina orsakir galla sem fram koma í framkvæmd og mæla fyrir um aðgerðir til úrbóta
 • geta greint hvort tilskyldum reglum sé fylgt eftir varðandi öryggismál
Nánari upplýsingar á námskrá.is