NÝSK2PL04_4 - Plastsmiðja

plastsmiðja

Einingafjöldi: 4
Þrep: 2
Forkröfur: Fab Lab Smiðja 1. þrep
Markmið þessa áfanga er að gera nemendur í stakk búna til að velja plastefni og framleiðslutækni sem hentar þeirri hönnun sem nemandinn vinnur að. Fjallað verður um efnisfræði plastefna, eiginleika þeirra og mismuninn á hitadeigum og hitaföstum plastefnum. Skoðaðar verða mismunandi aðferðir við notkun plastefna, aðferðir við mótasmíði og möguleikar á endurvinnslu. Verklegi þáttur námsefnis þessa áfanga verður þannig útfærður að nemendur þurfa að nýta eina aðferð til að smíða úr hitadeigu plasti, og að auki að nýta sér grunnaðferð við smíði á hlut úr trefjastyrktu hitaföstu plasti.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • mismunurinn á hitadeigu og hitaföstu plasti
 • helstu plastefni í hvorum flokki
 • eiginleikum plastefna svo sem útlit, hitaþol, efnaþol, styrkur, ljósþol, þyngd og fleira
 • hvar skal leita upplýsinga um plastefni og íblöndunarefni
 • notkun trefja til styrkingar plastefna. helstu trefjategundir og eiginleikar.
 • getu og takmörkum mismunandi tækjabúnaðar með tilliti til framleiðsluaðferða
 • aðferðum og tækjabúnaði sem nota má við fjöldaframleiðslu hluta úr plasti
 • lífshring plastefna og endurvinnslu
 • aðferðum til að tryggja gæði hráefnis og hagkvæma nýtingu þess

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • tilgreina kosti og galla mismunandi framleiðsluaðferða og skipulagt framleiðsluferil við plastsmíði með tilliti til vörunnar sem hönnuð er
 • velja plastefni og framleiðslutækni með tilliti til eiginleika vörunnar
 • lesa úr gögnum sem gefa upp eiginleika plastefnisins
 • velja viðeigandi verkfæri og tækjabúnað til framleiðslunnar með tilliti til framleiðsluaðferðar
 • nýta sér eina aðferð við smíði úr hitadeigu plasti
 • nýta sér eina aðferð við smíði úr trefjastyrktu hitaföstu plasti

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • virða náttúru og umhverfi
 • tengja þekkingu sína við starfsemi fyrirtækja í nær umhverfi sínu
 • geta komið hugmynd sinni á það form að mögulegt sé að framleiða hana, teikningar, efnisval og annað sem hefur áhrif sé sett upp á skipulegan og aðgengilegan máta
 • greina orsakir galla sem fram koma í framkvæmd og mæla fyrir um aðgerðir til úrbóta
 • geta greint hvort tilskyldum reglum sé fylgt eftir varðandi öryggismál
Nánari upplýsingar á námskrá.is