NÝSK2HV03_3 - Hönnun 2, verkleg smiðja

hönnun 2, verkleg smiðja

Einingafjöldi: 3
Þrep: 2
Forkröfur: Hönnun 1, verkleg smiðja
Að nemendur búi yfir færni og þekkingu til þess að geta unnið með eitthvað af eftirtöldum efnum sem þekkjast innan hönnunar, meðal annars; leir, gler, ull, gull, silfur og ýmis önnur efni sem koma til sögu hönnunar. Þekkja helstu galla og kosti þess við hönnun í hinum ýmsu viðfangsefnum. Geta notfært sér það við útfærslur í vinnu þeirra í áfanganum sem og í framtíðinni, þar á meðal tengingu við önnur efni.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • hvenær efnið er helst notað og í hvaða tilgangi
 • kostum og göllum efnistegundarinnar
 • Þekkingu á algengum samsetningum
 • getu og takmörkum mismunandi tækjabúnaðar með tilliti til efnisvals
 • aðferðum sem hafa að markmiði að bæta nýtingu hráefna, sem og förgun sorps

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • greina kosti og galla efnisins
 • geta skipulagt og framkvæmt eigin hugmynd
 • bera ábyrgð á efnisvali og annast birgðahald þeirra efna sem nota skal við framkvæmdina
 • velja viðeigandi verkfæri og tækjabúnað með tilliti til framkvæmdarinnar

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • geta komið hugmynd sinni á framfæri með því að búa til hin ýmsu líkön úr mismunandi efnum
 • greina orsakir galla sem fram koma í framkvæmd og mæla fyrir um aðgerðir til endurbóta
 • geta notfært sér nær umhverfi sitt til efnisvals í verkefni sín
Nánari upplýsingar á námskrá.is