PLAS1PM05 - Plastlagning og mótun

mótun, plastlagning

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Markmið þessa áfanga er að kynna nemendum helstu grunnþætti við plastframleiðslu, svo sem framleiðsluaðferðir og framleiðslutækni þannig að þeir geti skipulagt framleiðslu með tilliti til þeirrar vöru eða þess hlutar sem óskað er eftir að framleiða og ákveðið framleiðsluferlið og verklag við framleiðsluna. Nemandi skal geta hannað og smíðað mót til plastlagningar, lagt plastefni og styrktarefni í mótin, fjarlægt loftbólur,blandað íblöndunarefnum og herði og fjarlægt smíðagrip úr móti.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • helstu framleiðsluaðferðum og framleiðsluferlum við plastframleiðslu í mótasmíði
 • mótagerð og þeim kröfum sem gera þarf til móts til þess að fá rétta yfirborðsáferð og lögun
 • aðferðu og verklagi við plastlagningu, þ.m.t. blöndun herðis og annarra íblöndunarefna

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • velja viðeigandi framleiðsluaðferð til framleiðslu á tilteknum hlut með tilliti til þeirra eiginleika sem sá hlutur skal gæddur
 • mæla fyrir um gerð og undirbúning framleiðslumóta með tilliti til lögunar og yfirborðseiginleika
 • ákveða staðsetningu og gerð samskeyta eða samtenginga
 • mæla fyrir um lagningu viðeigandi kjarnaefna, styrkinga- og herðiefna
 • blanda hráefnum saman í réttum hlutföllum og með réttum hætti þannig að afurðin fái rétta eiginleika
 • ákveða nauðsynlegan herslutíma og umhverfisskilyrði við herslu
 • losa hlut úr framleiðslumótum
 • sannreyna eiginleika efnis að herslu lokinni

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • mæla fyrir um og framkvæma einstaka verkþætti við framleiðslu trefjaefna
 • mæla fyrir um og framkvæma hefðbundna handlögn við plastlagningu trefjaplasts þannig að kröfum um styrk og yfirborðsáferð sé fullnægt
 • smíða mót til plastlagningar,blandað íblöndunarefnum og herði, lagt plastefni og styrkingarefni í mótin, fjarlægt loftbólur og fjarlægt smíðagrip úr móti
Nánari upplýsingar á námskrá.is