PLAS1PT05 - Plastframleiðslutækni

Plastframleiðslutækni

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Markmið áfangans er að kynna nemendum mismunandi framleiðsluaðferðir í plastiðn, framleiðsluundirbúning, svo sem smíði móta, efnisval, val á tækjabúnaði, framleiðslustýringu og framkvæmd eftirlits með gæðum framleiðslunnar. Í áfanganum er fjallað um líkana- og mótagerð, um verksmiðju- og framleiðsluskipulag, um áhöld og tæki til nota við framleiðslu, um frágang vöru og um tilhögun eftirlits með framleiðslunni. Verklegi þáttur námsefnis þessa áfanga felst í samhliða starfsnámi hjá viðurkenndu fyrirtæki eða innan skólastofnunar þar sem nemandi starfar að plastsmíði undir handleiðslu og fyrirsögn leiðbeinanda.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • framleiðsluferlum, tækjabúnaði og aðstöðu sem þarf til plastframleiðslu
 • nauðsynlegum undirbúningi að framleiðslu, þ.e. vali á viðeigandi efnum og tækjum til tiltekinnar framleiðslu
 • merkingum á umbúðum hráefna og fyrirmælum um meðferð þeirra
 • getu og takmörkunum mismunandi tækjabúnaðar með tilliti til framleiðsluaðferða, framleiðslugæða og afkasta
 • notkun tölvustýrðra iðnvéla í plastframleiðslu
 • aðferðum sem beitt er við framleiðslustýringu og eftirlit með framleiðslu afurða úr plasti
 • aðferðum og tækjabúnaði sem notaður er við fjöldaframleiðslu hluta úr plasti
 • aðferðum sem beita má til að auka framleiðslugetu eða hagkvæmni framleiðslu án þess að rýra gæði afurðar
 • framleiðsluferlum við notkun sprautusteypuvéla allt frá undirbúningi undir framleiðslu til þess er framleiðslu er lokið
 • framkvæmd gæðaeftirlits með framleiðslu á einstökum framleiðslustigum
 • aðferðum til að tryggja gæði hráefna og hagkvæma nýtingu þeirra
 • ráðstafanir sem viðhafa skal til að tryggja vinnuöryggi og heilsu starfsmanna

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • meta og greina kosti og galla mismunandi framleiðsluaðferða við val á framleiðsluaðferð til tiltekinnar framleiðslu
 • meta og velja heppilegasta tækjabúnað og framleiðsluaðferð við framleiðslu á tiltekinni afurð
 • mæla fyrir um framleiðsluferli við notkun sprautusteypuvéla allt frá undirbúningi framleiðslu, til þess er framleiðslu er lokið
 • útbúa ítarlega áætlun um hráefnisnotkun, framleiðslukostnað og nauðsynlegan verktíma
 • útbúa framleiðsluáætlun þar sem horft er til birgðastöðu hráefna, aðdrætti aðfanga og mannafla
 • mæla fyrir um og annast viðhald tækjabúnaðar og framleiðslueftirlit
 • annast viðeigandi gæðaeftirlit með framleiðslu og framkvæmd gæðamats
 • fara að fyrirmælum um meðferð hráefna og geymslu þeirra
 • útbúa prufur til nota við gæðaeftirlit og láta framkvæma viðeigandi prófanir á þeim.
 • greina orsakir galla sem fram koma í framleiðslu og mæla fyrir um aðgerðir til úrbóta
 • sjá til þess að öllum heilbrigðis- og vinnuverndarskilyrðum, sem og umhverfisskilyrðum sem gilda um starfsemina sé fullnægt

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • skipuleggja og bera ábyrgð á framleiðslu á afurðum úr plastefnum
 • tryggja að starfsemin lúti þeim heilbrigðis- og umhverfiskröfum sem gilda um slíka starfsemi
 • leiðbeint starfsmönnum og mælt fyrir um aðgerðir og ráðstafanir á mismunandi áföngum framleiðsluferlis
 • annast eða stjórnað gæðaeftirliti með framleiðslu fyrirtækis
Nánari upplýsingar á námskrá.is