PLAS1EF05 - Efnisfræði plasts

Efnisfræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Markmið áfangans er að veita nemendum undirstöðuþekkingu á plastefnum, efnafræði þeirra, eiginleikum og notkunarmöguleikum þannig að þeir geti lagt mat á hvaða efni henti til nota við framleiðslu mismunandi afurða úr plastefnum með tilliti til notkunareiginleika, styrks og umhverfisþátta.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu flokkum plastefna, nafnakerfi og flokkun fjölliða
  • enfafræði og eiginleikum plastefna, háð tegundum og meðhöndlun
  • ráðstöfunum sem viðhafa skal við geymslu og notkun plastefna með tilliti til heilbrigðis- og umhverfisþátta
  • helstu gerðum pólystera með tilliti til hvarfagirni, styrks, upphitunareiginleika, efnaþols, endurvinnslu og annarra eiginleika
  • gerð og notkun styrkingarefna
  • notkun herðiefna, eiginleikum þeirra og það efnaferli sem á sér stað við notkun þeirra
  • algengustu gerðum slithúða, lögn slithúða og hlutverk

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • velja plastefni og viðeigandi herði- og styrkingarefna með hliðsjón af þeim eiginleikum sem sóst er eftir
  • tryggja rétta meðferð og gæði hráefna, rétta efniseiginleika framleiðslueininga og rétt efnisleg gæði framleiðslu

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • mæla fyrir um val á efnum og meðferð þeirra til þess að gæða framleiðslu þeim eiginleikum sem óskað er eftir
Nánari upplýsingar á námskrá.is