PLAS2PT05 - Plastframleiðslutækni

Plastframleiðslutækni

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: PLAS 1 PT 05
Markmið áfangans er að kynna nemendum framleiðsluaðferðir og framleiðslutækni við smíðar úr trefjaefnum umfram það sem fjallað er um í áfanga PLAS1PT05. Fjallað er um framleiðsluundirbúning og framleiðsluferla svo sem gerð og smíði móta, efnisval, efnisnotkun val á viðeigandi verkfærum og tækjabúnaði, framleiðslustýringu og ráðstöfunum við eftirlit með gæðum framleiðslunnar.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • hlutverki og ábyrgð framleiðslustjóra eða verkstjóra við trefjaplastsmíði
 • getu og takmörkum mismunandi tækjabúnaðar með tilliti til framleiðsluaðferða
 • verklagi og verktíma á mismunandi framleiðslustigum, framleiðslustjórnun, notkun hráefna, birgðahald, heildarframleiðsluafköst og eftirlit með gæðum framleiðslu
 • tilhögun framleiðslustýringar og eftirlits með framleiðslu afurða úr trefjaplasti
 • aðferðum og tækjabúnaði sem hentar við fjöldaframleiðslu hluta úr plasti
 • þáttum sem þarf að fullnægja til að nota “vaccum” kerfi við plastbátasmíði
 • aðferðum sem hafa að markmiði að bæta nýtingu fráefna
 • reglum um húsakynni og aðstöðu við trefjaplastframleiðslu og tilhögun eftirlits
 • reglum um starfsleyfi til smíði báta og skipa úr trefjaplasti og viðgerðir á þeim
 • reglum sem gilda um smíði og viðgerðir á skipum og bátum og þær reglur sem gilda um eftirlit með smíði og viðgerðum
 • ráðstöfunum sem viðhafa skal til að tryggja vinnuöryggi og heilsu starfsmanna

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • greina kosti og galla mismunandi framleiðsluaðferða
 • geta skipulagt framleiðsluferil við trefjaplastsmíði með tilliti til einstakra framleiðslustiga
 • bera ábyrgð á efnisvali, öflun hráefna, annast birgðahald þeirra efna sem nota skal við framleiðsluna
 • velja viðeigandi verkfæri og tækjabúnað til framleiðslunnar með tillliti til framleiðsluaðferðar
 • skipuleggja einstaka framleiðsluþætti og efnisnotkun hvers þeirra
 • sjá til þess að viðeigandi teikningum sé skilað til opinberra aðila og að lögboðið eftirlit fari fram með smíðinni
 • greina orsakir galla sem fram koma í framleiðslu og mælir fyrir um aðgerðir til útbóta
 • framkvæma áhættugreiningu á framleiðsluferli til að koma í veg fyrir tjón vegna bilana í tækjum eða óvæntum truflunum í starfseminni

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • skipuleggja og stjórna smíði eða viðgerðum og breytingum á skipum sem smíðuð eru úr trefjaplasti
 • sjá til þess að farið sér að þeim lögum og reglum sem um slíka starfsemi gilda
 • sjá til þess að gæði framleiðslunnar samræmist þeim kröfum og reglum sem um hana gilda hverju sinni
Nánari upplýsingar á námskrá.is