PLAS3AG05 - Áætlana- og gæðastjórnun

Áætlana- og gæðastjórnun

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: Upplýsingatækni
Í áfanganum læra nemendur að nýta sér tölvur við útreikninga, verkáætlanir og notkun eyðublaða við gæðastjórnun. Kennd eru grunnatriði töflureiknis og verkáætlanaforrits til að hafa yfirsýn yfir kostnaðarþætti verkefna, verkefnastýringu, gerð tímaáætlana og endurskoðun áætlana. Kennd er notkun helstu eyðublaða og farið yfir stjórnunar- og verkferla auk gæðatryggingar. Farið er í gagnainnslátt í töflureiknum, breytingar á skjölum, forsnið, röðun gagna, útlitshönnun og kenndar ýmsar grunnaðgerðir eins og summa og meðaltöl, formúlugerð, beinar og afstæðar tilvísanir og tenging milli skjala. Fjallað er um áætlanagerð eins og sundurliðun verkefna, Gantt-rit, CPM-aðferðina, örva og kassarit. Kennsla fer að mestu fram með raunhæfum verkefnum þar sem m.a. er unnið með verðskrár einstakra iðngreina.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • uppbyggingu og gerð kostnaðaráætlana
 • verðskrám einstakra iðngreina og útreikninga byggða á þeim
 • uppbyggingu töflureikna og hagnýtingu þeirra
 • aðferðum við áætlanagerð eins og gantt og cpm
 • grundvallarþáttum verkáætlunar vegna skýrslugerðar
 • helstu reglum sem fylgt er við gerð tölvutækrar verkáætlunar

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • magntaka og kostnaðareikna einfalda verkþætti
 • setja fram kostnaðaráætlun með notkun töflureiknis
 • nota verkáætlanaforrit við gerð tímaáætlana
 • gera kassarit og örvarit
 • setja fram skipurit og útbúa starfslýsingar
 • framkvæma tíma- og hráefnisskráningu
 • taka á móti efni á vinnusvæði
 • halda dagbók og annast úttektir
 • meðhöndla aukaverk

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • átta sig á mikilvægi vandaðrar gagnaskráningar
 • ná fram hagkvæmni og góðri nýtingu hráefna
Nánari upplýsingar á námskrá.is