ÍSLE1TR03 - Hagnýt íslenska 1

Málnotun og ritun

Einingafjöldi: 3
Þrep: 1
Forkröfur: Engar
Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur fái tækifæri til að njóta ýmiskonar les- og myndefnis og vinna með það á fjölbreyttan hátt. Mikilvægt er að nemendur fái rúman tíma til að þjálfa sig í helstu námsþáttum og byggja þarf upp jákvætt viðhorf þeirra til tungumálsins. Nemendur skulu hafa nokkurt val um viðfangsefni og verkefnaskil. Áhersla er lögð á góða tengingu við samfélagið og veruleika nemenda, t.d. með því að vinna með starfsumsóknir, dagbækur, rökfærslur (munnlegar og skriflegar), fjölmiðla, kvikmyndir og Netið.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • grunnhugtökum í ritun og bókmenntum
 • helstu stafsetningarreglum
 • muninum á töluðu og rituðu máli
 • ólíkum tegundum texta og mikilvægi þess að geta tjáð sig á markvissan og fjölbreyttan hátt.

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • skrifum ýmiskonar texta
 • notkun leiðréttingarforrita og annarra hjálpargagna
 • að afla sér upplýsinga úr heimildum og nýta þær á viðurkenndan hátt
 • notkun á mismunandi málsniði í tal- og ritmáli
 • að draga saman aðalatriði úr textum og öðru efni, t.d. kvikmyndum
 • að taka saman og flytja stuttar endursagnir á afmörkuðu efni
 • að lesa og vinna með skáldskap
 • nytjatexta og myndmiðla

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • skrifa stutta texta
 • nýta sér orðasöfn og nauðsynleg hugtök við námið
 • flytja munnleg erindi og taka þátt í samræðum
 • rökstyðja mál sitt málefnalega munnlega og skriflega
 • beita mismunandi blæbrigðum í meðferð tungumálsins
 • túlka og meta efni ýmiskonar frásagna og miðla
Nánari upplýsingar á námskrá.is