ÍSLE1TL03 - Hagnýt íslenska 2

Læsi, ritun, tjáning

Einingafjöldi: 3
Þrep: 1
Forkröfur: Hagnýt íslenska 1
Í áfanganum er lögð áhersla á að þjálfa nemendur í lestri á fjölbreyttu efni, svo sem afþreyingarefni, fagurbókmenntum, nytjatextum, rafrænu og myndrænu efni. Nemendur kynnast helstu grunnhugtökum um málnotkun og ritun og þjálfast í að koma skoðunum sínum, túlkun og úrvinnslu á ýmiskonar efni til skila á fjölbreyttan hátt

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • ýmsum hugtökum í ritun
 • stafrænu læsi og miðlalæsi
 • ólíkum aðferðum við úrvinnslu efnis og upplýsinga
 • notkun mismunandi miðla við efnisgerð og þekkingarsköpun
 • helstu atriðum varðandi munnlega framsetningu efnis

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • lestri fjölbreyttra texta
 • ýmiskonar ritun til dæmis blaða- og vefgreina, gagnrýni, lagatexta, handrita og smásagna
 • kynningu á eigin efni og annarra

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • takast á við álitamál í ræðu og riti
 • velja sér viðfangsefni og aðferðir við úrvinnslu þess
 • túlka og meta ýmiskonar texta og myndmiðla og koma þeirri túlkun á framfæri á markvissan og skipulegan hátt
Nánari upplýsingar á námskrá.is