ENSK1OM03 - Hagnýt enska 1

Orðaforði, málfræði, málnotkun

Einingafjöldi: 3
Þrep: 1
Forkröfur: Engar
Í áfanganum er megináhersla á uppbyggingu orðaforða, grunnþekkingar í málfræði og málnotkun

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum áfangans
 • helstu grundvallarþáttum enska málkerfisins
 • einföldum samskiptum og tjáningu í rituðu og mæltu máli

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • afla sér einfaldra og hagnýtra upplýsinga
 • nota orðabækur og orðasöfn á netinu
 • hlýða á og vinna með kunnuglegt efni þegar talað er skýrt
 • lesa og vinna með einfaldan texta
 • tjá sig munnlega og skriflega á einfaldan hátt um eigin reynslu tilfinningar og viðhorf

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • skilja talað mál um kunnuglegt efni
 • skilja texta er einniheldur algengan orðaforða, á bók, í blöðum og á neti
 • halda uppi samræðum um almenn málefni
 • skrifa einfalda texta um málefni og atburði byggða á persónulegri og ímyndaðri reynslu
 • miðla eigin þekkingu, skoðunum, tilfinningum og reynslu
Nánari upplýsingar á námskrá.is