ENSK1TF03 - Hagnýt enska 2

tjáning og málnotkun

Einingafjöldi: 3
Þrep: 1
Forkröfur: ENSK1OM03 (Hagnýt enska 1)
Í áfanganum verður lögð áhersla á þyngri og flóknari texta en í hagnýtri ensku 1. Þannig aukist orðaforði nemenda. Haldið verður áfram uppbyggingu grunnþekkingar í málfræði og málnotkun. Hvorutvegja skili sér í vönduðu rituðu og töluðu máli.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum áfangans
 • helstu grundvallarþáttum enska málkerfisins
 • einföldum samskiptum og tjáningu í rituðu og mæltu máli

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • afla sér hagnýtra upplýsinga hvers konar
 • hlýða á og vinna með kunnuglegt efni
 • lesa og vinna með almennan texta
 • tjá sig munnlega og skriflega um eigin reynslu, tilfinningar og viðhorf

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • skilja talað mál um kunnuglegt efni
 • skilja texta er inniheldur algengan orðaforða
 • halda uppi samræðum um almenn málefni
 • skrifa texta um málefni og atburði byggða á persónulegri og ímyndaðri reynslu
 • miðla eigin þekkingu, skoðunum, tilfinningum og reynslu
Nánari upplýsingar á námskrá.is