NÁSS1ÁM02 - Náms-og starfsfræðsla

Náms- og starfsfræðsla, markmiðsetning, áhugasvið

Einingafjöldi: 2
Þrep: 1
Í áfanganum þjálfist nemendur í að átta sig á eigin áhugasviðum og styrkleikum. Nemendur taka áhugakönnun. Nemendur kynnist námi- og störfum í gegnum upplýsingaöflun og miðli til annarra nemenda. Nemendur kynnist þeim náms- og starfsmöguleikum sem þeim standa til boða. Nemendur fái þjálfun í notkun upplýsingaveita er snúa að náms- og starfsvali.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • eigin áhugasviðum og styrkleikum
 • markmiðsetningu og ákvarðanatöku sem tengjast vali á námi og störfum
 • ýmsum leiðum í náms- og starfsvali
 • kynbundnu náms- og starfsvali
 • hefðbundnum og rafrænum upplýsingasíðum
 • margmiðlunartækni í náms- og starfsvali

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • gera sér grein fyrir eigin áhugasviðum
 • skoða eigin markmiðsetningu og ákvarðanatöku út frá eigin áhugasviði
 • afla sér upplýsinga um námsframboð í framhaldsskóla og geta valið nám við hæfi
 • afla sér upplýsinga um störf í nærumhverfi
 • gera sér grein fyrir áhrifum kyns á vali á námi- og starfi
 • nota upplýsingatækni og hjálpargögn í leit að námi og starfi

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • gera sér grein fyrir hvað þarf að skoða við markmiðsetningu og ákvarðanatöku
 • vera ábyrgur í náms- og starfsvali
 • þekkja möguleika til starfs í nærumhverfi
 • nýta sér upplýsingaveitur um nám- og störf á veraldarvefnum
Nánari upplýsingar á námskrá.is