GÆDA1SL03 - Gæðakerfi

Gæðakerfi, HACCP/GÁMES, rekjanleiki/Slátrun

Einingafjöldi: 3
Þrep: 1
Markmið áfangans er að efla þekkingu nemenda á grundvallaratriðum HACCP/GÁMES og innra eftirliti í sláturhúsum. Nemendur fá innsýn í innleiðingu kerfisins og hvernig unnið er samkvæmt því. Í áfanganum ásamt tengdum áfanga, vinnustaðaþjálfun öðlast nemendur þekkingu og leikni í uppsetningu og vinnu við HACCP- kerfið. Fjallað er um hugmyndafræði HACCP- kerfisins, þróun og uppbyggingu, staðla, fyrirbyggjandi aðferðir og hættugreiningar. Rekjanleiki, úttektaráætlanir, forvarnir, undirbúningur og framkvæmd úttekta t.d gerð gátlista, skoðunarbækur, niðurstöður, úrbætur og eftirfylgni er rætt.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • haccp/gÁmes gæðastjórnunarkerfinu, hugmyndafræði þess, þróun og uppbyggingu.
  • hvernig haccp hópur er settur saman.
  • hættugreiningu s.s uppsetningu og notkun gæðahandbókar, gátlista, verklagsreglna, greiningartré, sýnatökur o.fl.
  • mikilvægi fræðslu og hvatningar til annars starfsfólks varðandi notkun, viðhald og eftirfylgni á haccp/gÁmes.
  • vottun og úttekt á haccp- kerfinu.

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • byggja upp haccp- kerfi í sláturhúsi, við heimavinnslu og annarsstaðar þar sem sláturtengd störf eiga sér stað.
  • taka tillit til íslenskra aðstæðna í áhættugreiningu.
  • deila þekkingu sinni á eðli og tilgangi kerfisins til annars starfsfólks s.s í sláturhúsum og við vinnslu beint fá býli.

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • taka ábyrgð á sláturtengdum verkum sem sérhæfður starfskraftur.
  • skilja eðli gæðakerfa og vera meðvitaður um tilgang þeirra og nauðsyn.
Nánari upplýsingar á námskrá.is