GRUN1AU05 - Grunnteikning

Almenn undirstaða

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur öðlist almenna undirstöðuþekkingu og þjálfun í teiknifræðum. Áfanginn skiptist í tvo megin efnisþætti. Í fyrsta efnisþætti er fjallað um fallmyndun og þeim seinni ásmyndun og fríhendisteikningu. Í áfanganum öðlast nemendur færni í meðferð og notkun mæli- og teikniáhalda. Nemendur fá þjálfun í lestri teikninga og í gerð vinnuteikninga og þrívíðra rissteikninga. Áfanginn er undirbúningur fyrir áframhaldandi nám í teiknifræðum og lestri vinnuteikninga.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • mismunandi teikniaðferðum, s.s. fríhendisteikningu og fallmyndun
 • upplýsingamiðlun með tæknilegum teikningum
 • meðferð og notkun teikni- og mæliáhalda
 • tvívíðum og þrívíðum vinnuteikningum
 • lestri teikninga
 • uppsetningu teikninga á vinnublað og áritun.

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • lesa hornréttar fallmyndir ásamt sneiðmyndum af einföldum hlutum
 • teikna einfaldar vinnuteikningar með fallmyndun og nota við það viðeigandi teikniáhöld
 • málsetja einfaldar vinnuteikningar eftir viðeigandi reglum, venjum og stöðlum í mismunandi mælikvörðum
 • málsetja einfaldar vinnuteikningar eftir viðeigandi reglum, venjum og stöðlum í mismunandi mælikvörðum
 • lesa og skilja einfaldar tæknilegar vinnuteikningar og einfaldar þrívíðar teikningar

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • sýna þekkingu og færni til að skipuleggja, árita og ganga frá einföldum tæknilegum teikningum og miðla upplýsingum á skilvirkan hátt
 • fara í áframhaldandi nám í teiknifræðum
 • nýta sér kunnáttu í starfi
Nánari upplýsingar á námskrá.is