LÖGF2LF05 - Viðskiptalögfræði

Lögfræði, framhaldsáfangi

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: Lýðheilsa
Áhersla er lögð á kynningu á almennum lögum með áherslu á lög sem tengjast viðskiptalífinu. Áfanginn miðar að því að gefa nemendum innsýn í umfang löggjafar á þessu sviði. Kynnt eru grundvallaratriði íslenskrar stjórnskipunar og réttarkerfis. Fjallað verður um grundvallarhugtök og fræðikerfi lögfræðinnar, ásamt hugtakinu réttarheimildir og allar helstu tegundir réttarheimilda sem beitt er í íslenskum rétti. Farið er yfir helstu atriði aðfarargerða, nauðungarsölu og gjaldþrotaskipti. Einnig kynntar réttarreglur um lausafjárkaup, þjónustukaup og fasteignaviðskipti. Stutt umfjöllun er um sifja- og erfðarétt, vinnurétt og fjármál einstaklinga.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • grundvallaratriðum í sambandi við löggjöf og aðrar réttarheimildir
 • meginatriðum í íslenskri stjórnskipan
 • meginreglum í íslensku réttarfari og helstu farvegi mála í gegnum dómstóla og aðrar stofnanir réttarkerfisins
 • helstu hugtökum sem lúta að réttindum og skyldum þjóðfélagsþegna
 • almennum reglum sem varða samninga, umboð og aðra löggerninga
 • lögum um lausafjárkaup og fasteignakaup
 • helstu lögum og reglum er varða kröfur og skuldbindingar
 • helstu lögum um skaðabætur og vátryggingar
 • hinum ýmsu rekstrarformum í atvinnurekstri hvað snertir ábyrgð eigenda og fleira

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • nýta sér grunnþekkingu í lögfræði og beita henni við lausn ýmissa mála.
 • gera samninga og ýmsa löggerninga.
 • gera samninga um lausafjárkaup og fasteignakaup.
 • framfylgja skaðabótkröfum og vátryggingamálum.
 • skoða hin ýmsu rekstrarform er varða ábyrgð eiganda

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • gera sér grein fyrir réttindum og skyldum í þjóðfélaginu og í viðskiptalífinu.
 • gera ýmsa viðskiptasamninga
 • gera sér grein fyrir mismunandi rekstrarformi fyrirtækja
 • gera sér grein fyrir grundvallarreglum íslenskrar stjórnskipunar.
 • nýta sér meginreglur íslensks réttarfars og helstu farvegi mála í gegnum dómstóla og aðrar stofnanir réttarkerfisins, svo sem greiðslustöðvun, nauðasamninga og gjaldþrotaskipti
Nánari upplýsingar á námskrá.is