HAGF2RI05 - Rekstrarhagfræði

Rekstrarhagfræði, inngangur

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: LÍFS1FL02
Í þessum byrjunaráfanga er fjallað um rekstur fyrirtækja og umhverfi þeirra. Fjallað er um grunnatriði hagfræðinnar og skilgreiningar á mismunandi skipulagsheildum. Lögð er áhersla á að nemendur öðlist yfirsýn yfir fyrirtæki sem skipulagsheild og hvernig það þrífst í samkeppni við önnur fyrirtæki. Farið er yfir helstu þætti er varða innra skipulag og ytri aðstæður fyrirtækja. Einnig er farið í flokkun atvinnugreina, kynnst umhverfi og starfsgrundvelli fyrirtækja, stefnumótun og markmiðssetningu og kostnaðargreiningu.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • grundvallarhugtökum hagfræðinnar skorti, vali og fórnarkostnaði
 • hugtökunum framboð og eftirspurn
 • helstu framleiðsluþáttum
 • helstu kostnaðarhugtökum
 • muninum á beinum og óbeinum kostnaði
 • muninum á frumvinnslu, úrvinnslu og þjónustu
 • þáttum er ráða staðarvali fyrirtækja
 • starfsgrundvelli fyrirtækja

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • skilja hugtökin tekjur, kostnaður og afkoma
 • nota aðferðir við útreikning framlegðar og rekstrarjafnvægis
 • þekkja mismunandi rekstrarform fyrirtækja
 • reikna út eigið verð afurðar (sjálfskostnað)
 • gera fjárhagsáætlun og skilja hagnýtingu fyrir stjórnendur fyrirtækja
 • vinna að stefnumótun og mikmiðssetningu fyrirtækja

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • skilja hvernig verðmæti myndast innan fyrirtækja og hvernig þeim er ráðstafað
 • fjalla um helsut þætti í umhverfi fyrirtækja og greini á milli þátta sem þau hafa áhrif á og greini á milli þátta sem þau hafa áhrif á og þeirra sem þau hafa lítil eða engin áhrif á
 • fjalla um framleiðslukerfi skipulag tækja og mannafla, teikningu framleiðsluferla og samræmingu á afkastagetu
Nánari upplýsingar á námskrá.is