SPÆN1TM05 - Spænska 2

a2, tungumál og menning

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Forkröfur: SPÆN1AG05 (Spænska 1)
Byggt er markvisst á þeirri kunnáttu sem nemendur hafa nú þegar tileinkað sér í grunnáfanga. Unnið er í samræmi við þrep A2 í evrópska tungumálarammanum. Meginmarkmið er að auka og bæta orðaforða og tjáningar hæfni og ritað mál almenns eðlis. Nemendur kynnist frekar menningu spænskumælandi landa. Áhersla er lögð á aukin orðaforða og lesskilning. Til þess að þjálfa þessi atriði er meðal annars tekið mið af eftirfarandi: matvæli og heilsa, matur og drykkur, verslun, smáauglýsingar og húsnæði.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • orðaforða sem nauðsynlegur er til að ná leikni- og hæfnimarkmiðum áfangans
 • grundvallarþáttum spænsks málkerfis: framburð, áherslu og einfaldri setningaskipan
 • orðaforða og atriðum er varða: matvæli og heilsa, matur og drykkur, verslun, smáauglýsingar og húsnæði
 • menningu í spænskumælandi löndum

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • skilja frásagnir og umræður um kunnugleg efni þegar talað er hægt og skýrt
 • taka þátt í samræðum um afmörkuð undirbúin efni og um efni sem hann þekkir
 • miðla upplýsingum um málefni sem hann hefur kynnt sér
 • skrifa fremur stutta samfellda texta svo sem samantektir, endursagnir og frásagnir af eigin reynslu

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • meðtaka daglegt mál. s.s. samræður og fjölmiðlaefni ef hann þekkir til efnisins og talað er skýrt
 • tjá skoðun sína á lesnum texta
 • ræða við aðra af nokkru öryggi um efni sem hann þekkir vel
 • miðla upplýsingum um undirbúið efni í ræðu og riti
 • leysa úr viðfangsefnum enn eða í samstarfi við aðra og beita til þess veiðeigandi mál- og samskiptavenjum
 • hagnýta á mismunandi hátt efni ritaðra texta af ýmsum toga í verkefnum
Nánari upplýsingar á námskrá.is