ÍÞRÓ1ÚH01(ÚH) - Útivist og hreyfing

hreyfing, jákvæð upplifun, sjálfstyrking, Útivist

Einingafjöldi: 1
Þrep: 1
Forkröfur: ÍÞRÓ1UÞ02, ÍÞRÓ1SS02
Markmið áfangans er að hafa uppbyggjandi áhrif á líkamlega og andlega heilsu nemenda sem og félagslega líðan þeirra . Kennslan byggist á því að styrkja sjálfsmynd nemanda og auka vellíðan þeirra með iðkun íþrótta og þátttöku í fjölbreyttri náttúrutengdri líkamsrækt. Markmiðið er að nemendur upplifi hreyfingu á jákvæðan hátt og séu tilbúnir að gera hana að föstum lið í heilsusamlegum lífsstíl sínum til frambúðar. Markmiðin skal aðlaga að almennu skólastarfi og mögulega má meta hreyfingu nemenda sem ganga, skokka eða hjóla til og frá skóla sem einn liðinn í því að ná markmiðum áfangans. Farið verður í stuttar fjölbreyttar gönguferðir í nærumhverfi skólans þar sem álagið stjórnast m.a. af því landslagi sem farið er um, sem og af líkamlegri getu hvers og eins. Inn í gönguferðirnar verður fléttað styrkjandi og liðkandi æfingum sem og þolaukandi æfingum þar sem nemendur byggja á þeirri þekkingu og þeim grunni sem þeir hafa þegar byggt upp í grunnáföngum. Stefnt er að því að nemendur fræðist um líkamsrækt, heilsuvernd og næringu og læri leiðir til að rækta líkama sinn á fjölbreyttan hátt sér til heilsubótar og ánægju fyrir lífstíð. Nemendur setja upp einstaklingsmiðaða æfingaáætlun í upphafi náms í áfanganum í samráði við kennara. Nemendur vinna samkvæmt áætluninni tvisvar til þrisvar sinnum í viku auk þess að mæta í skólatímana. Á meðan nemendur stunda nám í áfangaum skulu þeir færa æfingadagbók sem þeir skila til kennara í lok annar.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • gildi útivistar og hreyfingar fyrir heilsu og líðan
 • almennum klæðnaði og öðrum nausynlegum útbúnaði til styttri og lengri gönguferða
 • verkefnum sem snúa að gerð eigin æfingaáætlunar
 • samtengingu næringar og hreyfingar við stjórnun líkamsþyngdar
 • öflun og framsetningu upplýsinga af netinu og geta nýtt sér þær til eigin nota

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • skipuleggja og taka þátt í gönguferðum í nærumhverfi
 • geta notað tæki til greiningar á líkamlegu álagi, s.s. púlsklukku
 • útbúa sig eftir aðstæðum og að klæða sig eftir veðri

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • stunda göngu sér til heilsubótar og ánægju
 • vinna eftir eigin æfingaáætlun með ákveðin markmið í huga
 • miðla þekkingu sinni um heilsusamleg áhrif hreyfingar til annara á jákvæðan og uppbyggilegan hátt
 • vera meðvitaður um umhverfi sitt og læra að njóta þess
Nánari upplýsingar á námskrá.is