EFNA2OL05 - Ólífræn efnafræði I

Ólífræn efnafræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Í þessum áfanga er farið í undirstöðuatriði almennar efnafræði, byggingu atóma, sameinda og jóna. Nemendur vinna með grunnhugtök greinarinnar. Þeir þjálfast í meðferð hjálpargagna, s.s. lotukerfis, jónatöflu, rafdrægnigildi frumefna o.þ.h. Farið er í mólhugtakið og mólútreikninga og mólstyrk lausna og jóna í lausn. Fjallað verður um gaslögmálið og tengingu þess við mól og massaútreikninga í efnahvörfum.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • uppbyggingu atóma, jóna og sameinda
 • efnatáknum og helstu tegundum efnahvarfa
 • helstu nafngiftum ólífrænna efnasambanda
 • hlutfall efna í efnajöfnum
 • mólhugtakið og mólstyrk efna í vatnslausn
 • mismundandi lausir og leysni efna

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • meðhöndla tölur og mælistærðir í efnafræði
 • nota lotukerfi og jónatöflu
 • rita rafeindaskipan frumefna
 • rita rétt nöfn ólífrænna efnasambanda
 • setja upp efnajöfur og stuðla
 • reikna mólstyrk efna og jóna í lausunum
 • nota gaslögmál við útreikning dæma.

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • notfæra sér lotukerfið og nauðsynlegar hjálpartöflur við lausnir verkefna
 • lesa úr efnatáknum og efnajöfnum
 • meta hvort niðurstöður útreikninga og mælinga séu raunhæfar
 • tengja efnafræðina við daglegt líf og umhverfi og sjá notagildi hennar
Nánari upplýsingar á námskrá.is