STÆR2IR05 - Iðnreikningur

Iðnreikningur

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Í áfanganum er fjallað um hlutföll, prósentur, vexti, veldi, rætur, vísisföll, logra, flatarmál, rúmmál, þríhyrninga, einslögun, hornafræði, hornaföll, kósínusregluna og sínusregluna. Nemendur vinna með hlutföll í rúmfræði og kynnast hornaföllunum til þess að leysa ýmis rúmfræðileg verkefni. Áhersla er á hagnýtingu stærðfræði til að leysa verkefni í iðnaði.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • hlutföllum, prósentum og vaxtareikningi
 • veldum, rótum og logrum
 • flatarmáli og rúmmáli
 • eiginleikum þríhyrninga
 • vísis- og lograföllum
 • einslögun og hornaföllum
 • hornafræði
 • kósínusreglu og sínusreglu

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • setja upp og leysa hvers kyns verkefni sem snúa að vaxtareikningi
 • nota hornaföll til þess að finna ýmsar stærðir í þríhyrningum
 • geta beitt veldareglum og rótareglum
 • nota reiknivélar í útreikningum
 • reikna flatarmál
 • reikna rúmmál
 • beita hornafræðireglum til að reikna horn
 • beita kósínusreglur og sínusreglu í útreikningum

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum við aðra um þær og útskýra hugmyndir sínar og verk skilmerkilega á viðeigandi hátt
 • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna
 • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau
 • geta fylgt og skilið röksemdir og röksamhengi í mæltu máli og texta
 • beita skipulegum aðferðum við að leysa úr viðfangsefnum og þrautum, s. s. út frá þekkingu á lausnum svipaðra þrauta, unnið til baka frá þekktum stærðum
 • takast á við stærðfræðileg verkefni með opnum og jákvæðum huga
 • leysa af hendi verkefni í iðngrein sinni
 • gera sér grein fyrir mikilvægi stærðfræði fyrir iðngreinar
Nánari upplýsingar á námskrá.is