LÝÐH1HA03 - Lýðheilsa með áherslu á bóklegt nám

Lýðheilsa, næring og hreyfing

Einingafjöldi: 3
Þrep: 1
Forkröfur: Engar
Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi. Áfanginn er bóklegur og fer fram í formi umræðna og tímaverkefna. Unnið verður með forvarnir sem tengjast hreyfingu, næringu, umhverfi, áfengi, reykingum, fíkniefnum, hreinlæti, tannheilsu, kynsjúkdómum og getnaðarvörnum. Lögð verður áhersla á að auka heilsulæsi, en það eru hæfileikar sem ráða því hversu vel nemanda gengur að nálgast upplýsingar og nýta sér þær til að efla og viðhalda góðri heilsu.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hugtökunum um forvarnir og heilbrigði
  • mikilvægi góðrar heilsu
  • hvað reglubundin hreyfing er góð forvörn fyrir ýmsa langvinna sjúkdóma
  • helstu flokkum næringarefna
  • mikilvægi þess að velja hollt mataræði framyfir óhollt
  • skaðsemi reykinga, áfengis og vímuefna á líkamlega, andlega og félagslega heilsu
  • hvernig umhverfið og nærsamfélagið hefur áhrif á lífsgæði fólks

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa innihaldslýsingar á matarumbúðum
  • nýta sér heimasíður, bæklinga og rannsóknir til þess að viðhalda og/eða bæta eigin heilsu

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • nýta heilsulæsi sitt til að nálgast upplýsingar og nýta sér þær til að efla og viðhalda góðri heilsu
Nánari upplýsingar á námskrá.is