UPPE2TÓ03 - Tómstundafræði

tómstunda- og félagsmálafræði

Einingafjöldi: 3
Þrep: 2
Forkröfur: ÍÞRF2ÞJ05
Tómstundastarf gegnir mikilvægu menningar- og uppeldishlutverki í nútímasamfélagi, sem á trúlega enn eftir að vaxa í framtíðinni. Tómstunda- og félagsmálafræði er ung fræðigrein þar sem fjallað er um gildi þess og þýðingu tómstundir og tómstundastarf sé hluti af lífinu allt frá vöggu til grafar. Í áfanganum verður horft á tómstundastarf í sinni víðustu mynd, bæði úti og inni, tengt náttúru, umhverfi og samfélagi. Í tómstundastarfi með börnum og unglingum er nauðsynlegt að þekkja til forvarna sem snúa að ávana- og fíkniefnum og eins verður kynnt fyrir nemendum hvernig gott og heilbrigt tómstunda- og íþróttastarf dregur úr líkunum á að ungmenni leiðist út í notkun slíkra efna. Markmiðið er að nemendur öðlast heildarsýn yfir þá starfsemi sem fram fer í tómstundum barna, ungmenna og aldraðra og það menningar- og uppeldishlutverk sem tómstundastarf gegnir í lífi fólks. Sérstök áhersla verður lögð á að kynna það tómstundastarf sem í boði er í nærumhverfi skólans og er markmiðið að nemendur fái að taka þátt í því á einn eða annan hátt. Meðal annars kynnast nemendur starfi björgunarsveitar, skátafélags, skotfélags, skákfélags, briddsfélags og síðast en ekki síst kynnast þeir fjölbreyttu starfi og uppbyggingu íþrótta- og ungmennafélaga á svæðinu. Í áfanganum fá nemendur m.a. fræðslu um notkun áttavita, fræðslu og þjálfun í meðferð skotvopna, læra undirstöðuatriðin í bridds, læra nokkra skátahnúta, rifja upp mannganginn og fl..

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • tómstundafræði samtímans í tengslum við íslenskt samfélag
 • sögulegri þróun tómstundastarfs á landsbyggðinni
 • helstu rannsóknum á tómstundastarfi
 • aðferðum sem koma að notum í tengslum við forvarnir í tómstundastarfi
 • mikilvægi tómstundastarfs til að stuðla að vellíðan, félagslegum þroska og jákvæðum viðhorfum til samferðafólksins

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • afla upplýsinga er tengjast rannsóknum á tómstundum og setja í fræðilegt samhengi
 • afla upplýsinga um tómstundir og tómstundastarf og nýta þær í hagnýtum verkefnum
 • beita orðræðunni um tómstundir á ýmis viðfangsefni og á vettvangi
 • miðla fræðilegu efni í ræðu og riti
 • afla upplýsinga um tómstundir og tómstundastarf fyrr og nú og bera saman og nýta upplýsingarnar í hagnýtum verkefnum

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • leggja mat á hagnýtar aðferðir sem henta við margvíslegar aðstæður í tómstundastarfi
 • tengja rannsóknarniðurstöður við tómstundastarf á vettvangi
 • beita grundvallaraðferðum í forvörnum og eineltismálum
 • taka þátt í rökræðum um tómstundastarf
 • meta eigin frammistöðu og vinnuframlag sem og annarra á gagnrýninn hátt
Nánari upplýsingar á námskrá.is