HAGF3ÞJ05 - Þjóðhagfræði II

þjóðhagfræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: 5 feiningar í þjóðhagfræði á 2. þrepi
Áfanginn miðar að því að auka skilning nemandans á starfsemi þjóðarbúsins og hreyfiöflum efnahagsþróunar, ásamt því að fjalla um alþjóðlega samvinnu í efnahagsmálum. Fjallað er um markmið hagstjórnunar og helstu hagstjórnartæki. Alþjóðlegar stofnanir og samtök á efnahagssviði eru kynnt, einkum í ljósi áhrifa þeirra á íslenskt efnahagslíf.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hringrás efnahagslífsins og samhengi hagstærða
  • ólíkum viðhorfum til efnahagsstefnunnar
  • mikilvægi alþjóðlegra stofnana og samtaka á íslenskt efnahagslíf

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita upplýsingatækni við lausn verkefna
  • útskýra algengustu hugtök sem unnið er með í áfanganum

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • taka þátt í daglegri efnahagsumræðu
  • tjá sig munnlega og skriflega um hagræn málefni og mótað sjálfstæðar skoðanir
  • reikna út ýmsar hagstærðir og lesa úr línuritum
Nánari upplýsingar á námskrá.is