VINS1TP20 - Vinnustaðanám, trefjaplast

Vinnustaðanám, trefjaplast

Einingafjöldi: 20
Þrep: 1
Áfanginn miðar að því að nemandinn öðlist þekkingu og færni í smíði og viðgerðum á hlutum úr trefjastyrktu plasti. Áhersla er lögð á að nemandinn tileinki sér vönduð og öguð vinnubrögð sem taka mið af sjálfbærni og öryggis- og gæðakröfum í plastsmíði. Þá er lögð áhersla á að nemandinn kynnist sem flestum aðferðum við smíði úr trefjastyrktu plasti og viðgerðir á því. Þá er mikilvægt að öryggis- og heilsufars sjónarmið séu höfð að leiðarljósi í allri vinnu við trefjstyrkt plast.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • vinnubrögðum í plastsmíði og geta unnið á ábyrgan hátt að öllum helstu verkþáttum smíða og viðgerða á styrktu plasti.
 • þeim umhverfisþáttum sem hafa áhrif á eiginleika plastefna.
 • þeim hættum sem fylgja notkun og förgun plastefna með tillliti til heilsufars og umhverfisverndar.
 • grundvallatriðum sjálfbærni og umhverfisverndar.
 • almennum ákvæðum um réttindi og skyldur starfsmanna.
 • lögum og reglum er gilda um smíði úr trefjastyrktu plasti og hefur þekkingu á skráningu og lagaskyldri upplýsingagjöf.

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • smíða og gera við muni úr styrktu plasti.
 • greina helstu umhverfisþætti sem hafa áhrif á eiginleika plasts.
 • meta hættu sem fylgir notkun og förgun plastefna með tilliti til heilsufars og umhverfisverndar.
 • meðhöndla og farga plastefnum með tilliti til sjálfbærni og umhverfisverndar.
 • þekkja og fara eftir lögum og reglum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum.
 • fara eftir lögum og reglum um smíði úr trefjastyrktu plasti, skráningu og lagaskylda upplýsingagjöf.

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • vinna á ábyrgan hátt að öllum helstu verkþáttum smíða og viðgerða úr plasti að teknu tilliti til helstu umhverfisþátta sem hafa áhrif á eiginleika plasts.
 • meðhöndla og farga plastefnum með hliðsjón af kröfum og lagaákvæðum um öryggi, sjálfbærni, heilsuvernd, hollustuhætti og umhverfisvernd.
 • fara að lögum og reglum um smíði úr trefjastyrktu plasti, skráningu og lagaskylda upplýsingagjöf.
Nánari upplýsingar á námskrá.is