VINS2TP30 - Vinnustaðanám, trefjaplast

Vinnustaðanám, trefjaplast

Einingafjöldi: 30
Þrep: 2
Forkröfur: VINS1TP20
Áfanginn miðar að því að nemandinn öðlist þekkingu og færni í smíði og viðgerðum á hlutum úr trefjastyrktu plasti. Áhersla er lögð á að nemandinn tileinki sér vönduð og öguð vinnubrögð sem taka mið af sjálfbærni og öryggis- og gæðakröfum í plastsmíði. Þá er lögð áhersla á að nemandinn kynnist sem flestum aðferðum við smíði úr trefjastyrktu plasti og viðgerðir á því. Þá er mikilvægt að öryggis- og heilsufars sjónarmið séu höfð að leiðarljósi í allri vinnu við trefjstyrkt plast. Lögð er aukin áhersla á sjálfstæði vinnubrögð og þjálfun í lestri vinnuteikninga og flæðirita.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • lestri einfaldra tæknilegra og þrívíðra vinnuteikninga, bæði fríhendisteikninga og tölvuteikninga samkvæmt reglum, stöðlum og venjum.
 • teikningu einfaldra og þrívíðar tæknilegra teikninga, samkvæmt reglum, stöðlum og venjum, bæði fríhendis og í tölvu.
 • forgangsröðun verkefna og undirbúningi vinnusvæðis.
 • á grunnatriðum í uppbyggingu plasts, mati á gæðum hráefna og fullunninnar vöru.
 • á því hvernig mismunandi verklag og veðrun hefur áhrif á gæði trefjastyrkts plasts.
 • því hvernig unnið er eftir flæðiriti og hvernig ástands- og gæðamat er framkvæmt.
 • gæðakröfum og gæðakerfum og er fær um að meta eigin vinnu og annara, tjá sig um fagleg málefni og leiðbeina öðrum.

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • lesa, skilja og teikna einfaldar tæknilegar vinnuteikningar og þrívíðar fríhendisteikningar og tölvuteikningar, samkvæmt reglum, stöðlum og venjum.
 • teikna samkvæmt reglum, stöðlum og venjum, einfaldar tæknilegar og þrívíðar vinnuteikningar bæði fríhendis og í tölvu.
 • forgangsraða verkefnum, undirbúa vinnusvæði og panta nauðsynlegar vörur.
 • greina frá grunnatriðum í uppbyggingu plasts.
 • meta gæði hráefna og fullunninnar vöru og hvernig mismunandi verklag og veðrun hefur áhrif á gæði trefjastyrkts plasts.
 • vinna eftir gæðakerfi.
 • vera fær um að meta eigin vinnu og annarra.
 • framfylgja viðmiðum um sjálfbærni og umhverfisvernd.
 • framfylgja reglum um meðferð og notkun hættulegra efna og fylgja vistvænum viðmiðum við efnisval og framkvæmdir.
 • tjá sig um fagleg málefni og leiðbeina öðrum.

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • vinna með og teikna einfaldar tæknilegar vinnuteikningar og þrívíðar teikningar sem teiknaðar eru fríhendis og í tölvu.
 • forgangsraða verkefnum, undirbúa vinnusvæði og panta nauðsynlegar vörur.
 • framfylgja viðmiðum um sjálfbærni og umhverfisvernd.
 • fara að lögum og reglum sem gilda um smíði og viðgerðir á trefjastyrktu plasti þ.ám. um meðferð hættulegra efna og förgun þeirra.
 • velja viðeigandi verklag, hráefni og aðferðir við framleiðslu á og smíði úr trefjaplasti til að tryggja gæði framleiðslunnar og þá eiginleika sem sóst er eftir.
 • nýta þekkingu sína á plastefnum til að velja hentugustu framleiðsluaðferðina hverju sinni með tilliti til eiginleika, gæða og öryggissjónarmiða.
 • fylgja gæðakröfum gæðakerfis, meta eigin vinnu og tjá sig um fagleg málefni.
Nánari upplýsingar á námskrá.is