SLÁT2HS05 - Hráefnisfræði - Sláturiðn

Hráefnisfræði - Sláturiðn

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Markmið áfangans er að nemendur fái undirstöðuþekkingu á flokkun kjötskrokka eftir holdfyllingu og fitu. Fjallað er um kjötmat sem forsendu verðlagningar og viðskipta með kjöt. Farið er í hugtökin dauðastirðnum, meyrnun, meyrnunartími, meyrnunaraðferðir, efnasamsetning kjöts og vatnsbindigeta. Áhrif raförvunar á meyrnun kjöts og kæliherpingu er skoðuð. Áhrif sýrustigs kjöts á gæði og geymsluþol er skoðað.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • mismunandi flokkun kjötskrokka eftir holdfyllingu og fitu.
 • tilgangi heilbrigðis- og gæðamats.
 • uppbyggingu, efnafræði og vatnsbindingu kjöts
 • helstu meyrnunaraðferðum og meyrnunartíma kjöts.
 • breytingum sem geta orðið er kjöt meyrnar.
 • framkvæmd, tilgang og mikilvægi kælingar og frystingar á kjöti.
 • Áhrifum hita á geymslu vöru og mikilvægi umbúða við geymslu.

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • beita viðurkenndum aðferðum skv. lögum og reglum við kjötmat.
 • beita viðurkenndum aðferðum við kælingu, frystingu og meyrnun kjöts.
 • framkvæma gæðamat á kjöti.

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • vinna samkvæmt góðum starfsháttum í sláturhúsum og matvælafyrirtækjum með hliðsjón af lögum og reglugerðum og íslenskri matvælalöggjöf hvað varðar dýravernd, meðferð sláturdýra, flutningi á sláturdýrum, aðferðum við slátrun og meðferð kjöts eftir slátrun.
 • vinna samkvæmt gæðaeftirlitskerfi haccp.
Nánari upplýsingar á námskrá.is