STÆR1IA05 - Talnareikningur, algebrugrunnur og hnitakerfið

Talnareikningur, algebrugrunnur og hnitakerfið

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Fyrri undibúningsáfagni í stærðfræði. Helstu viðfangsefni eru talnareikningur, algebra, jöfnur, hlutföll og prósentur, tvívítt hnitakerfi og jafna beinnar línu. Áhersla er lögð á dæmareikning með uppsettum dæmum til að þjálfa vel grunnatriðin og efla sjálfstraust nemenda gagnvart stærðfræði.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • grunnreikniaðgerðunum fjórum
 • forgangsröð aðgerða
 • einföldum veldareikningi
 • almennum brotum
 • grunnatriðum í algebru
 • einföldum hlutfalla og prósenturreikningi
 • tvívíðu hnitakerfi

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • reikna einföld dæmi án reiknivélar
 • liða og einfalda algebrustæður
 • leysa uppsettar fyrsta stigs jöfnur
 • vinna með hlutföll og leysa einföld prósentudæmi
 • vinna með jöfnu beinnar línu, finna hallatölu og skurðpunkta við ása hnitakerfis

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • skrá lausnir sínar skipulega
 • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu
 • beita skipulögðum aðferðum við lausn verkefna
Nánari upplýsingar á námskrá.is