FÉLV2FK05 - Félagsvísindi í kvikmyndum

Félagsvísindi í kvikmyndum

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: Nemandi þarf að hafa lokið áföngunum FÉLV2IF05, FÉLA3SH05 og SÁLF2NS05
Nemendur kynna sér hvernig viðfangsefni félagsfræði, sálfræði og uppeldisfræði birtast í kvikmyndum. Annars vegar verða skoðaðar leiknar kvikmyndir, sem fjalla um viðfangsefni félagsvísinda og sýna þær fagstéttir sem starfa innan félagsvísinda. Hins vegar verða skoðaðar heimildamyndir, sem fjalla um þekktar rannsóknir í félagsvísindum og/eða mikilvæga atburði í sögu þeirra. Nemendur setja efni kvikmyndanna í fræðilegt samhengi og greina þær út frá þekkingu sinni á efninu.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • Því hvernig félagsvísindi birtast á sjónvarpsskjánum, bæði í leiknu efni og fræðsluefni.
 • að hvaða leyti sú mynd sem dregin er upp í sjónvarpi af félagsvísindum er raunsönn.
 • Því hvernig nota má sjónvarpsefni til að varpa ljósi á viðfangsefni félagsvísindanna.

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • beita þeirri þekkingu sem hann hefur á félagsvísindum til tala og skrifa um kvikmyndir.
 • skoða kvikmyndir í ljósi félagsvísinda.
 • miðla þekkingu sinni á birtingarmynd félagsvísinda í kvikmyndum í ræðu og riti.

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • afla sér frekari þekkingar á viðfangsefni áfangans.
 • rökræða við samnemendur um viðfangsefni áfangans.
 • sýna frumkvæði í verkefnavinnu áfangans.
 • leysa af hendi fjölbreytt verkefni í samvinnu við samnemendur.
 • rökstyðja skoðanir sínar en taka um leið tillit til sjónarmiða annarra.
Nánari upplýsingar á námskrá.is