RAFE2MT03 - Rafeindatækni málmiðna

Rafeindatækni málmiðna

Einingafjöldi: 3
Þrep: 2
Forkröfur: RAFM1GR05
Nemendur öðlast undirstöðuþekkingu í rafeindatækni og uppbyggingu og virkni rafeindatækja. Þeir fá þjálfun og öðlast þekkingu og færni í rafeindafræðum svo að þeir geti skilið og reiknað einfaldar rafeindarásir. Þeir verði færir um að framkvæma mælingar á algengustu rafeindaíhlutum og segja til um virkni þeirra og ástand. Nemendur skulu vera færir um að gera mælingar á algengum grunnrásum í rafeindatækni og þekkja mun á biluðum og heilum rafeindaíhlutum, s.s. tvistum (díóðum), smárum (transistorum) og þýristorum.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • vinnumáta og notkun ýmissa mótstaða
 • litamerkingum til að ákveða stærð línulegra mótstaða
 • vinnumáta og uppbyggingu þétta
 • hleðslu- og afhleðslutíma þétta
 • muninn á póluðum og ópóluðum þéttum m.t.t. tenginga
 • hvaða upplýsingar það gefur að mæla þétti með viðnámsmæli og prófi að rýmdarmæla þétta
 • uppbyggingu díóða, vinnumáta þeirra og hvernig þær haga sér í straumrás
 • hvernig transistor er myndaður með samsetningu p- og n-efna og geti útskýrt vinnumáta hans þegar hann er tengdur í straumrás
 • hvernig á að ákvarða stærð díóða í afriðilsrás
 • samanburðarmagnara og helstu notkunarsviðum hans

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • teikna og útskýra þriggja fasa afriðun með 6 díóðum
 • ákveða stærðir í spennugjafa, sem tekur t.d. inn 230v riðspennu og gefur út 9v jafnspennu, út frá gefnum forsendum um straumnotkun og stærð síuþéttis
 • útskýra hugtakið straummögnun transistora og kunna að viðnámsmæla transistora
 • teikna og útskýra rás fyrir einfalda og tvöfalda afriðun með og án síuþéttis og teikna afriðuðu spennuna fyrir og eftir tengingu þéttisins
 • teikna magnararás með einum transistor fyrir jafnstraum og útskýra vinnumáta hennar

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • fást við bilanaleit í einföldum rafeindarásum
 • setja upp einfaldar rafeinadarásir
Nánari upplýsingar á námskrá.is