VÉLF2OR05 - Vélfræði 2

Vélfræði 2

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: VÉLF1GR05
Nemendur læra um hvernig orka í eldsneyti breytist m.a, í hreyfiorku og varmaorku og hvernig hún nýtist til að knýja skipið áfram. Þeir læra um grunnþætti gufukatla og eim framleiðslu. Nemendur læra að útleiða formúlur sem koma fyrir í námsefninu, útskýra gildi breytnanna í formúlunum og beita þeim á viðeigandi hátt við lausn verkefna.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • sankey línuriti, hlutverki þess og notkun
 • umbreytingar á orku við notkun brunavéla og varmajöfnuði
 • nýtingu orku í brunavélum og nýtingu orku við að knýja skip áfram
 • mótstöðu skipa í sjó og olíunotkun
 • hvernig haga skuli vali á vélar- og skrúfustærð til að skip nái tilteknum ganghraða
 • sveigju skipsskrúfu, skrikun hennar, skrúfulínuriti, afkastalínuriti
 • neðra og efra varmagildi olíu og aðferðum við mælingu varmagildisfullkomnum bruna og orsökum ófullkomins bruna
 • eldsneytisnotkun bulluvéla og orkudreifingu
 • fræðilegri loftþörf, loftaukatölu og raunverulegri loftþörf brunavéla og katla
 • notkun eims við aflfærslu, notkun á eimtöflum, myndunarvarma og nýtni katla.
 • aflþörf dælukerfa og dælna
 • kennilínu miðflóttaaflsdælu

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • gera grein fyrir fjölbreyttum vélfræðilegum viðfangsefnum með notkun stærðfræði
 • nota mismunandi vélfræðilegar mælieiningar við útreikninga
 • reikna út aflþörf og orkunotkun

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • útleiða formúlur sem fyrir koma í námsefninu, útskýra gildi breytanna í formúlunni og geta beitt þeim við lausn verkefna. Þessi verkefni geta verið í ýmsum verklegum áföngum, t.d. við bilanagreiningu og í daglegum störfum vélstjóra
 • gera tillögur varðandi val á vélum, kötlum og ýmsum vélbúnaði skipa
Nánari upplýsingar á námskrá.is