LAGN2VG03 - Lagnatækni

Vökvar og gös

Einingafjöldi: 3
Þrep: 2
Forkröfur: Æskilegir undanfarar: VÖKT1GR03, STÝR1MT03, VÉLS1AA05, VÉLS1AB07
Í áfanganum læra nemendur um lagnakerfi fyrir vökva og gös. Nemendur fá innsýn í hvernig kerfi eru lögð og hvað er gert til að lágmarka viðnám og hljóðmyndun í kerfunum. Einnig verður farið yfir umgengni og þjónustu við kerfin með tilliti til síunar og þrifa.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • öllum helstu lagnaefnum sem notuð eru í iðnaði og helstu notkunarsvið þeirra (stál, kopar, ál, plast)
 • efnis- og stærðarvali lagna m.t.t. tæringar, flutningsgetu (ryð, galvanísk tæring, kavítasjón)
 • jafnstreymislíkingu fyrir massa og bernoulli líkingu
 • lagstreymi / iðustreymi, reynolds tölu
 • þrýstifall í lokum og búnaði (kv-gildi)
 • algengustu vökvadælum og mun á raðtengingu og hliðtengingu í lagnakerfi
 • öryggiskröfurm fyrir lagnakerfi vökva og gass
 • þensluáhrifum vegna hitabreytinga vökva og gass í lögnum
 • helstu þéttiefnum fyrir samsetningar fyrir mismunandi vökva og gas
 • helstu lagnatáknum fyrir vökva og gas
 • helstu gerðum samsetninga

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • velja viðeigandi lagnaefni fyrir mismunandi aðstæður út frá efni, stærðum, tæringum og öryggismálum
 • áttasig á þensluáhrifum þeirra efna sem eru í lagnakerfum með tilliti til öryggismála og reksturs kerfanna
 • lesa úr táknum og teikningum
 • velja viðeigandi samsetningar og þéttingar fyrir vökva og gas

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • leggja og tengja einföld lagnakerfi
 • skipta um síur í lagnakerfum og meta ástand tenginga og þéttinga
 • teikna upp einföld kerfi og notað þá staðla og tákn sem eru í gildi
Nánari upplýsingar á námskrá.is