KÆLI1GR03 - Kælitækni 1

Kælitækni 1

Einingafjöldi: 3
Þrep: 1
Forkröfur: Engar
Áfanginn er bæði verklegur og bóklegur Í þessum áfanga öðlast nemandinn þekkingu á undirstöðuatriðum varmafræðinnar, á uppbyggingu kælikerfa, þeim einingum sem mynda kælikerfi og hlutverki hinna einstöku þátta þeirra. Fjallað er um mælieiningar í kælitæki, varmaflutning (leiðni, streymi og geislun), eðlisvarma efna, ástandsbreytingar efna, helstu hugtök kælitækninnar, hx- og log ph-línurita og notkun þeirra í kælitækni. Fjallað er um einföld kælikerfi eins og þau sem notuð eru í ísskápum og sambyggðum ísskápum og frystum, um notkun kælingar við varðveislu matvæla, einlínumyndir fyrir einföld kælikerfi og helstu táknmyndir, stjórnun einfalds kælikerfis. Notkun mælabrettis er útskýrð, lekaleit í kælikerfum með leitarlampa, afhrímingu kælikerfa og orsakir hrímmyndunar. Algengum reikniaðferðum er beitt þar sem við á. Fjallað er um frystingu og kælingu matvæla og áhrif á eiginleika þeirra. Fjallað er um efnafræði kælimiðla, förgun þeirra og óæskileg áhrif á umhverfið.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • sögu kælitækninnar
 • kælingu matvæla
 • si-kerfi
 • þrýsti- og hitamælum
 • afli og orku
 • eðlisvarma og fasabreytingu efna
 • línuritum sem notuð eru við kælitækni
 • á einföldum kælikerfum
 • reikningsaðferðum sem notaðar eru við útleiðingu í kælitækni
 • eiginleikum kælimiðla

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • rekja einfalt kælikerfi
 • lesa af þrýsti- og hitamælum
 • reikna út orku við fasaskipti
 • lesa úr línuritum
 • sækja upplýsingar í töflur
 • skilja eiginleika kælimiðla
 • nota einingar og tákn fyrir kælikerfi og kælimiðla

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • útskýra uppbyggingu og vinnuferli á kælikerfi
 • útskýra samhengi þrýstinga og hitastigs og vinna með þær breytur
 • gera tilraunir með fasaskipti efna og sanna þær verklega og bóklega
 • tengja einfalt kælikerfi og lekaleita
 • mæla rakastig með hitamælum
Nánari upplýsingar á námskrá.is