NÝSK2MY05 - Myndlist

Myndlist, fallmyndun

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: Sjónlist 1
Í áfanganum verður lögð áhersla á teikningar unnar með viðarkolum og blýanti. Einnig á endurnýtingu efnis í listum, teikningalestur og fallmyndun í grunnteikningu. Nemandinn þjálfi sig í að skoða, greina og meta fyrirmyndir sínar á kerfisbundinn og rökrænan hátt. Þjálfist í að nota hjálpargögn, svo sem neikvæð form, lóðlínu og hjálparlínur, til að bera saman stærðarhlutföll. Alhliða þjálfun í teikningu og rannsókn á gildi og tjáningarmöguleikum línuteikningar. Nemandinn þjálfist í að meta hluti frá formi, lit og áferð og geti með því endurnýtt ólík og ótengd efni í listaverk. Áhersla lögð á að nemendur þjálfist í að leggja mat á vinnu sína og annarra. Nemendur eru hvattir til að þróa hugmyndir sínar og samhliða vinnu í tíma er ætlast til þess að þeir haldi skissubók þar sem þeir vinna og þróa hugmyndir sínar frá því sem gert er í tímum.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • möguleikum viðarkola og blýants í teikningu
 • tjáningarmöguleikum línuteikningar
 • Þýðingu neikvæðra forma
 • hvernig hægt er að nota mælingaraðferðir og hjálparlínur til að leggja mat á stærðarhlutföll
 • möguleikum endurnýtingu efnis í listum
 • einföldum fallmyndum
 • einföldum grunnteikningum

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • vinna með blýants- og kolateikningar
 • nota hjálpargögn í teikningu
 • teikna mismunandi hluti í réttum hlutföllum
 • sjá möguleika með endurnýtingu efnis í listum
 • teikna einfaldar fallmyndir

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • meta hluti út frá formi, lit og áferð
 • bera saman hugmyndir sínar og samhliða teikningu
 • lesa og vinna með einfaldar grunnteikningar
 • greina og meta fyrirmyndir sínar á kerfisbundinn og rökrænan hátt ræða um og leggja mat á vinnu sína og annarra
Nánari upplýsingar á námskrá.is