NÝSK3RA04 - Rafsmiðja

rafsmiðja

Einingafjöldi: 4
Þrep: 3
Forkröfur: Fab Lab Smiðja 1. þrep
Í áfanganum er fjallað um rafmagn og rafmagnsöryggi. Nemendur þekki almennar varnarráðstafanir í umgengni við rafmagn og varnir gegn of hárri snertispennu. Kynning á helstu verkfærum sem notuð eru í rafiðnaði. Fjallað um framleiðslu og dreifingu á raforku. Farið yfir notkun leiðara og algengustu ljósgjafa og rofa. Nemandinn fær að framkvæma afeinangrun og ganga frá endabúnaði, einnig að tengja klær og setja saman fjöltengi. Kennsla í notkun lóðbolta og lóðæfingar. Kynning á íhlutum sem notaðir eru í rafrásir. Farið yfir hönnun rafrása og yfirfærsla á prentplötu. Smíðuð verður einföld rafrás eða sett saman lítið rafeindatæki. Farið yfir lestur teikninga. Kennd notkun mælitækja sem notuð eru í rafiðnaði.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • almennum varnarráðstöfunum í umgengni við rafmagn
 • vörnum gegn of hárri snertispennu
 • helstu verkfærum sem notuð eru í rafiðnaði
 • framleiðslu og dreifingu á raforku
 • teikningalestri
 • hönnun rafrása og þeim íhlutum sem notaðir eru
 • aðferðum sem hafa að markmiði að bæta nýtingu hráefna, sem og förgun sorps

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • greina á milli leiðara og notkun þeirra
 • meðhöndla algengustu ljósgjafa og rofa
 • afeinangra og ganga frá endabúnaði
 • tengja saman klær og setja saman fjöltengi
 • nota lóðbolta og smíða einfaldar rafrásir eða setja saman lítið rafeindatæki
 • velja viðeigandi verkfæri og tækjabúnað með tilliti til framkvæmdarinnar

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • greina orsakir galla sem fram koma í framkvæmd og mæla fyrir um aðgerðir til endurbóta
 • geta greint hvort tilskyldum reglum sé fylgt eftir varðandi öryggismál
Nánari upplýsingar á námskrá.is