HÖSK2SK03 - Hönnun skipa 2

Hönnun skipa

Einingafjöldi: 3
Þrep: 2
Forkröfur: HÖSK1SK03
Að loknu námi í þessum áfanga á nemandinn að hafa kynnst og öðlast skilning á grunnþáttum skipahönnunar og þeim lögmálum sem skip þurfa að lúta til þess að þau teljist örugg og fullnægi helstu hönnunarkröfum um burðargetu og hagkvæmni í rekstri. Í áfanganum á nemandi að öðlast þekkingu á álagi frá sjó og farmi á skipsbol og þilför, skilning á samspili særýmis og fríborði gagnvart eigin þyngd skips og hleðslu þess. Nemandi á að hafa skilning á þeim kröfum sem ráða stöðugleika skipa, þeim þáttum sem hafa áhrif á stöðugleikann og hvernig samspili þessara krafta háttar fyrir mismunandi gerðir og hleðslu skipa. Nemandinn öðlast þekkingu og skilning á þeim þáttum sem ráða siglingamótstöðu skipa, þeim þáttum sem geta haft áhrif á mótstöðuna og geta lagt mat á aflþörf skips og gerðar skrúfubúnaðar á grundvelli mótstöðuferlis til að ná tilteknum ganghraða. Á grundvelli upplýsinga um mótstöðuferil skips getur nemandi lagt mat á eldsneytisnotkun við mismunandi ganghraða

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • grunnþáttum og grundvallarhugtökum skipahönnunar
  • særými, hleðslu og stöðugleika skipa
  • þáttum sem ráða siglingamótstöðu skipa og hvernig sú mótstaða er háð hraða skipsins

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • útskýra helstu hugtök stöðugleikans
  • draga upp stöðugleikaferli
  • útskýra hvaða þættir hafa áhrif á legu stöðuleikaferils og þau skilyrði sem þurfa að vera til staðar til að skip teljist öruggt

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • reikna gróflega út áhrif óhefts yfirborðs vökva og áhrif þess á stöðugleika skipa
  • leggja mat á aflþörf skips og gerð skrúfubúnaðar á grundvelli mótstöðuferils til að ná tilteknum ganghraða
Nánari upplýsingar á námskrá.is